Editorský tým

Šéfredaktor

Jaroslav Malina, Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Výkonný redaktor

Tomáš Mořkovský, Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Redaktoři

Mikoláš Jurda, Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Robin Pěnička, Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Czechia

Martin Čuta, Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Czechia

Redakční rada

Ivan Bernasovský, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, Slovenská republika

H. James Birx, Department of Anthropology, Canisius College, Buffalo, New York, USA

Ivo Budil, Katedra antropologických a historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni

Hana Eliášová, Kriminalistický ústav Praha

Eva Ferrarová, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

Jan Filipský, Orientální ústav Akademie věd České republiky

Bruce Jackson, Department of Anthropology, State University of New York, Buffalo, USA

Janusz Piontek, Institute of Anthropology, Adam Mickiewicz University, Poznaň, Poland

Stefan Lorenz Sorgner, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Deutschland

Jiří Svoboda, Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Archeologický ústav AV ČR Brno

Jan Sýkora, Ústav Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Erik Trinkaus, Washington University, Saint Louis, USA

Břetislav Vachala, Český egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze

Václav Vančata, Oddělení antropologie Katedry biologie a ekologické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Daniel Vaněk, Forenzní DNA servis, Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha

Jaroslav Zvěřina, Sexuologický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Praze