Odhad výšky postavy z délky ruky: Testování transpopulačních metod

Roč.10,č.1(2019)

Abstrakt
Délka ruky je vhodným tělesným rozměrem pro odhad výšky postavy ve forenzní antropologii. Takový odhad výšky postavy je však vždy ohrožen populační specifitou běžně užívaných regresních rovnic vypočítaných metodou nejmenších čtverců. Na základě dříve publikovaných statistických parametrů (průměrné hodnoty délky ruky a výšky postavy, regresní koeficienty) z 87 publikovaných studií (212 populačních vzorků) jsme metodami průměrování regresních koeficientů a redukované hlavní osy vytvořili soubor nových transpopulačních rovnic pro odhad výšky postavy z délky ruky. Následně jsme ověřovali přesnost odhadů z těchto nových rovnic na pěti referenčních vzorcích z české, slovenské a bosenské populace a porovnali jejich výsledky s výsledky modelu metody nejmenších čtverců, vyvinuté na českém vzorku. Výsledky ukázaly, že navržené transpopulační rovnice nejsou vhodné pro odhad výšky postavy z délky ruky, pokud nejsou omezeny např. na geograficky užší populační skupinu (v naší studii Evropané slovanského původu). Principiálně obdobné konsekvence doporučujeme zvážit také u odhadů u délek kostí při hodnocení výšky postavy na základě forenzních nálezů skeletu.

Klíčová slova:
délka ruky; výška postavy; odhad výšky postavy; regresní rovnice; regresní metoda redukované hlavní osy; průměrné regresní koeficienty
Biografie autora

Pavlína Ingrová

Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně

LaMorFA

PhD student

Reference

REFERENCES

Agnihotri, A. K - Agnihotri, S. - Jeebun, N. - Googoolye, K. (2008): Prediction of stature using hand dimensions. Journal of Forensic and Legal Medicine, 15(8), 479–482. https://doi.org/10.1016/j.jflm.2008.03.002

Ahmed, A. A. (2013): Estimation of stature from the upper limb measurements of Sudanese adults. Forensic Science International, 228(1–3), 178.e1–178.e7. https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2013.03.008

Ahmed, A. A - Taha, S. (2016): Cephalo-facial analysis to estimate stature in a Sudanese population. Legal Medicine, 20, 80–86. https://doi.org/10.1016/j.legalmed.2016.04.008

Akhlaghi, M. - Hajibeygi, M. - Zamani, N. - Moradi, B. (2012): Estimation of stature from upper limb anthropometry in Iranian population. Journal of Forensic and Legal Medicine, 19(5), 280–284. https://doi.org/10.1016/j.jflm.2011.12.034

Bedić, Ž. - Novak, M. - Šlaus, M. (2013): Anthropological analysis of the human skeletal remains from the late antique necropolis (4th century AD) of Tekić-Treštanovačka gradina near Požega. Arheološki radovi i rasprave, 17, 301–320.

Bouchalová, M. (1987): Vývoj během dětství: Brněnská růstová studie. Praha: Avicenum.

Brits, D. M. - Bidmos, M. A. - Manger, P. R. (2017): Stature estimation from the femur and tibia in Black South African sub-adults. Forensic Science International, 270, 277.e1-277.e10.

Chikhalkar, B. G. - Mangaonkar, A. A. - Nanandkar, S. D. - Peddawad, R. G. (2010): Estimation of Stature from Measurements of Long Bones, Hand and Foot Dimensions. Journal of Indian Academy of Forensic Medicine, 32(4), 329–331.

Cummins, H. - Waits, W. J. - McQuitty, J. T. (1941): The Breadths of Epidermal Ridges on the Finger Tips and Palms: A Study of Variation. The American Journal of Anatomy, 68(1), 127–150. https://doi.org/10.1002/aja.1000680106

Dayal, M. R. - Steyn, M. - Kuykendall, K. L. (2008): Stature estimation from bones of South African whites. South African Journal of Science, 104(3–4), 124–128.

Duyar, İ. - Pelin, C. (2010): Estimating body height from ulna length: need of a population-specific formula. Eurasian Journal of Anthropology 1(1), 11−17.

Goswami, R. B. - Thakur, P. S. - Dadu, S. K. - Rastogi, A. K. (2016): Estimation of stature from anthropometry of hand: an interesting autopsy based study in Madhya Pradesh, India. International Journal of Research in Medical Sciences, 4(6), 1873–1878.

Grasgruber, P. - Popović, S. - Bokuvka, D. - Davidović, I. - Hřebíčková, S. - Ingrová, P. - Potpara, P. - Prce, S. - Stračárová, N. (2017): The mountains of giants: an anthropometric survey of male youths in Bosnia and Herzegovina. Royal Society Open Science, 4(4), 161054. https://doi.org/10.1098/rsos.161054

Habib, S. R. - Kamal, N. N. (2010): Stature estimation from hand and phalanges lengths of Egyptians. Journal of Forensic and Legal Medicine, 17(3), 156–160. https://doi.org/10.1016/j.jflm.2009.12.004

Hammer, Ø. - Harper, D. A. T. - Ryan, P. D. (2001): Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis. Palaeontologia Electronica 4(1).

Howley, D. - Howley, P. - Oxenham, M. F. (2018): Estimation of sex and stature using anthropometry of the upper extremity in an Australian population. Forensic Science International, 287, 220.e1-220.e10. https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2018.03.017

Ibegbu, A. O. - Danjuma, Z. C. - Hamman, W. O. - Umana, U. E. - Ikyembe, D. - Musa, S. A. (2012): Association of the index (2nd) and ring (4th) digit ratios with some physical attributes in Ebira Ethnic Group of Nigeria. ATI - Applied Technologies & Innovations, 7(2), 46–54. https://doi.org/10.15208/ati.2012.6

Ingrová, P. - Králík, M. - Bártová, V. (2017): Relationships between the Hand Grip Strength and Body Composition. Slovenská antropológia, 20(1), 30–43.

Ishak, N-I. - Hemy, N. - Franklin, D. (2012): Estimation of stature from hand and handprint dimensions in a Western Australian population. Forensic Science International, 216(1–3), 199.e1–199.e7.

Jasuja, O. P. - Singh, G. (2004): Estimation of stature from hand and phalange length. Journal of Indian Academy of Forensic Medicine, 26(3), 100–106.

Jee, S. - Yun, M. H. (2015): Estimation of stature from diversified hand anthropometric dimensions from Korean population. Journal of Forensic and Legal Medicine, 35, 9–14. https://doi.org/10.1016/j.jflm.2015.06.014

Jee, S. - Yun, M. H. (2016): An anthropometric survey of Korean hand and hand shape types. International Journal of Industrial Ergonomics, 53, 10–18. https://doi.org/10.1016/j.ergon.2015.10.004

Kamp, K. A. - Timmerman, N. - Lind, G. - Graybill, J. - Natowsky, I. (1999): Discovering childhood: using fingerprints to find children in the archaeological record. American Antiquity, 64(2), 309–315. https://doi.org/10.2307/2694281

Krishan, K. - Kanchan, T. - Asha, N. (2012): Estimation of stature from index and ring finger length in a North Indian adolescent population. Journal of Forensic and Legal Medicine, 19, 285–290. https://doi.org/10.1016/j.jflm.2011.12.036

Krishan, K. - Kanchan, T. - DiMaggio, J. A. (2010): A study of limb asymmetry and its effect on estimation of stature in forensic case work. Forensic Science International, 200(1–3), 181.e1–181.e5.

Krishan, K. - Kanchan, T. - Kharoshah, M. A. (2015): Estimation of stature from handprint dimensions – Positional variations in real crime scene situations. Egyptian Journal of Forensic Sciences, 5, 129–131. https://doi.org/10.1016/j.ejfs.2015.10.002

Krishan, K. - Sharma, A. (2007): Estimation of stature from dimensions of hands and feet in a North Indian population. Journal of Forensic and Legal Medicine, 14(6), 327–332. https://doi.org/10.1016/j.jcfm.2006.10.008

Kyllonen, K. M. - Simmons-Ehrhardt, T. - Monson, K. L. (2017): Stature estimation using measurements of the cranium for populations in the United States. Forensic Science International, 281, 184.e1-184.e9.

Legendre, P. (2014): lmodel2: Model II Regression. Available from: https://CRAN.R-project.org/package=lmodel2

Mahakizadeh, S. - Moghani-Ghoroghi, F. - Moshkdanian, G. - Mokhtari, T. - Hassanzadeh, G. (2016): The determination of correlation between stature and upper limb and hand measurements in Iranian adults. Forensic Science International, 260, 27–30. https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2015.12.005

Mahakkanukrauh, P. - Khanpetch, P. - Prasitwattanseree, S. - Vichairat, K. - Case, D. T. (2011): Stature estimation from long bone lengths in a Thai population. Forensic Science International, 210, 279.e1–279.e7.

Malina, R. M. (1994): Physical activity and training: effects on stature and the adolescent growth spurt. Medicine & Science in Sports & Exercise, 26(6), 759–766. https://doi.org/10.1249/00005768-199406000-00016

Moorthy, T. N - Yin, T. Y. (2016): Regression analysis to determine stature from fingerprints in Malaysian Chinese for person identification. Journal of Bio Innovation, 5(3), 411–418.

Mundorff, A. Z - Bartelink, E. J - Murad, T. A. (2014): Sexual dimorphism in finger ridge breadth measurements: a tool for sex estimation from fingerprints. Journal of forensic sciences, 59(4), 891–897. https://doi.org/10.1111/1556-4029.12449

Nor, F. M. - Abdullah. N. - Mustapa, A-M. - Wen, L. Q. - Faisal, N. A. - Asyikin, D. A. - Nazari, A. (2013): Estimation of stature by using lower limb dimensions in the Malaysian population. Journal of Forensic and Legal Medicine, 20(8), 947–952. https://doi.org/10.1016/j.jflm.2013.09.006

Özaslan, A. - İşcan, M. Y. - Özaslan, I. - Tuğcu, H. - Koç, S. (2003): Estimation of stature from body parts. Forensic Science International, 132, 40–45. https://doi.org/10.1016/S0379-0738(02)00425-5

Özaslan, A. - Karadayi, B. - Kolusayin, M. O. - Kaya, A. - Afsin, H. (2012): Predictive role of hand and foot dimensions in stature estimation. Romanian Journal of Legal Medicine, 20(1), 41–46. https://doi.org/10.4323/rjlm.2012.41

Özaslan, A. - Koç, S. - Özaslan, I. - Tuğcu, H. (2006): Estimation of stature from upper extremity. Military Medicine, 171(4), 288–291. https://doi.org/10.7205/MILMED.171.4.288

Pal, A. - De, S. - Sengupta, P. - Maity, P. - Dhara, P. C. (2016): Estimation of stature from hand dimensions in Bengalee population, West Bengal, India. Egyptian Journal of Forensic Sciences, 6(2), 90–98. https://doi.org/10.1016/j.ejfs.2016.03.001

Paulis, M. G. (2015): Estimation of stature from handprint dimensions in Egyptian population. Journal of Forensic and Legal Medicine, 34, 55–61. https://doi.org/10.1016/j.jflm.2015.05.007

Polcerová, L. - Králík, M. (2016): Estimation of Human Stature Using Program Stature. Pravěk, 24, 295–308.

Prokopec, M. (1967): Somatometrie. In: Antropologie. Praha: Academia, 26–73.

Rahman, Q. - Korhonen, M. - Aslam, A. (2005): Sexually dimorphic 2D:4D ratio, height, weight, and their relation to number of sexual partners. Personality and Individual Differences, 39(1), 83–92. https://doi.org/10.1016/j.paid.2004.12.007

Ranson, R. - Stratton, G. - Taylor, S. R. (2015): Digit ratio (2D:4D) and physical fitness (Eurofit test battery) in school children. Early Human Development, 91(5), 327–331. https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2015.03.005

Rastogi, P. - Nagesh, K. R. - Yoganarasimha, K. (2008): Estimation of stature from hand dimensions of north and south Indians. Legal Medicine, 10(4), 185–189. https://doi.org/10.1016/j.legalmed.2008.01.001

Raxter, M. H. - Ruff, C. B. - Azab, A. - Erfan, M. - Soliman, M. - El-Sawaf, A. (2008): Stature Estimation in Ancient Egyptians: A NewTechnique Based on Anatomical Reconstructionof Stature. American Journal of Physical Anthropology, 136(2), 147–155. https://doi.org/10.1002/ajpa.20790

Rexhepi, A. M. - Brestovci, B. (2015): Prediction of Stature According to Three Head Measurements. International Journal of Morphology, 33(3), 1151–1155. https://doi.org/10.4067/S0717-95022015000300055

Reynolds, M. S. - MacGregor, D. M. - Alston-Knox, C. L. - Meredith, M. - Barry, M. D. - Schmutz, B. - Gregory, L. S. (2018): Bayesian modeling predicts age and sex are not required for accurate stature estimation from femoral length. Forensic Science International [Internet], 289, 452.e1–452.e14.

Rohlf, F. J. (2013): tpsDig, digitize landmarks and outlines, version 2.17. Department of Ecology and Evolution, State University of New York at Stony Brook.

Rösing, F. W. (1988): Körperhöhenrekonstruktion aus Skelettmassen. In: Knussmann R, editor. Antropologie, Handbuch der verleichenden Biologie der Menschen. Band I. Wesen und Methoden der Antropologie. Stuttgart - New York: Gustav Fischer Verlag. p 586–600.

Sen, J. - Kanchan, T. - Ghosh, A. - Mondal, N. - Krishan, K. (2014): Estimation of stature from lengths of index and ring fingers in a North-eastern Indian population. Journal of Forensic and Legal Medicine, 22, 10–15. https://doi.org/10.1016/j.jflm.2013.11.010

Sjøvold, T. (1990): Estimation of stature from long bones utilizing the line of organic correlation. Human evolution, 5(5), 431–447. https://doi.org/10.1007/BF02435593

Torimitsu, S. - Makino, Y. - Saitoh, H. - Sakuma, A. - Ishii, N. - Yajima, D. - Inokuchi, G. - Motomura, A. - Chiba, F. - Yamaguchi, R. - Hashimoto, M. - Hoshioka, Y. - Iwase, H. (2017): Stature estimation in a contemporary Japanese population based on clavicular measurements using multidetector computed tomography. Forensic Science International, 275, 316.e1-316.e6.

Uhrová, P. - Beňuš, R. - Masnicová, S. - Obertová, Z. - Kramárová, D. - Kyselicová, K. - Dörnhöferová, M. - Bodoriková, S. - Neščáková, E. (2015): Estimation of stature using hand and foot dimensions in Slovak adults. Legal Medicine, 17(2), 92–97. https://doi.org/10.1016/j.legalmed.2014.10.005

Zeman, T. - Králík, M. (2012a): Historický přehled principů tvorby metod pro odhad výšky postavy člověka na základě skeletu. Anthropologia Integra, 3(1), 7–22. https://doi.org/10.5817/AI2012-1-7

Zeman, T. - Králík, M. (2012b): Assumptions for using line of organic correlation for stature estimation. Slovenská antropológia, 15(2), 63–70.

Zulkifly, N-R. - Wahab, R. A. - Layang, E. - Ismail, D. - Desa, W. N. S. M. - Hisham, S. - Mahat, N. A. (2018): Estimation of stature from hand and handprint measurements in Iban population in Sarawak, Malaysia and its applications in forensic investigation. Journal of Forensic and Legal Medicine, 53, 35–45. https://doi.org/10.1016/j.jflm.2017.10.011

Metriky

0


515

Views

168

PDF (English) views