Kontexty minoritnej kultúry

Jaroslav Čukan, Linda Čukanová, Boris Michalík, Marian Žabenský

Abstrakt

Cieľom našej štúdie je predstaviť a interpretovať jedinečný, no vo všeobecnosti málo známy spôsob života beduínov ako kultúrnej a jazykovej minority v zložitých procesoch kultúrnych zmien od 70. rokov 20. storočia do roku 2010. Naznačujeme ekologické, sociálne, konfesionálne, ekonomické aj politické kontexty beduínskej identity. Spôsob života a kultúru beduínov porovnávame s majoritným prostredím. Problematika zasahuje do sociokultúrnej antropológie (etnológia, kultúrna ekológia) a kultúrnej geografie. Opakované krátkodobé terénne výskumy beduínskej kultúry v priestore Sýrskej púšte vykonal etnológ J. Čukan (Slovák), ktorý je aj autorom fotografií, s kolegom – historikom a žurnalistom Al-Absim (Arab zo Sýrie) v rokoch 2006–2010.

Bibliografická citace

Čukan, Jaroslav – Čukanová, Linda – Michalík, Boris – Žabenský, Marian (2017): Kontexty minoritnej kultúry. Anthropologia integra, 8(2), 43–58. https://doi.org/10.5817/AI2017-2-43

Klíčová slova

kultúrna minorita; beduínska kultúra; faktory identity; ekonomické aktivity; medzigeneračné a interpersonálne vzťahy v rodine; tradícia a kultúrna zmena; vplyv globalizácie; vojnové konflikty

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Dicson, H. R. B. (1998): Arab al Sahra. Z angl. orig. do arab. prel. Dar al Fikr, Damascus.

Frantzman, S. – Kark, R. (2011): Bedouin Settlement in Late Ottoman and British Mandatory Palestine: Influence on the Cultural and Enviromental Landscape. In: New Middle Eastern Studies 1, 1–24. Online at: http://www.brismes.ac.uk/nmes/?s=kark. https://doi.org/10.29311/nmes.v1i0.2600

Hasan, N. M. (2005): Mantiqat al Lazat al Waira. Damascus: Al Chansa.

Havrlant, M. – Buzek, L. (1985): Nauka o krajině a péče o životní prostředí. Praha: SPN.

Heřmanová, E. – Chromý, P. a kol. (2009): Kulturní regiony a geografie kultury. Praha: ASPI.

Hughes, H. (1981): Middle East Railways – The Continental Railway Circle. Harrow: Middx.

Hourani, A. (2010): Dějiny arabského světa od 7. století po současnost. Z angl. orig. A History of the Arab Peoples preložil Šimon Pellar. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Louhaichi, M. (2012): Effect of sheep grazing on rangeland plant communities: Case study of landscape depressions within Syrian arid steppes. Journal of Arid Environments, 24(79), 101–106. https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2011.11.024

Philip, G. et al. (2007): Natural and cultural aspects of the development of the Marl landscape east of Lake Qatina durign the Bronze and Iron Ages. In: Urban and natural landscapes of an ancient Syrian capital: settlement and enviroment at Tell Mishrifeh and in central- western Syria. Udine: Forum Editrices, 233–242.

Philip, G. et al. (2008): Settlement and landscpae development in the Homs region. In: Syria: report on work undertaken during 2001–2003. Levant, 21–42.

Shmueli, A. (1980): The Bedouin of the land of Israel – Settlement and changes. Urban Ecology, 4(4), 253–286. https://doi.org/10.1016/0304-4009(80)90001-7

Tesař, F. (2007): Etnické konflikty. Praha: Portál.

Zakarija, A. W. (2005): Asaer al Saam. Z angl. orig. do arab. prel. Dar al Fikr. Damascus.

https://doi.org/10.5817/AI2017-2-43