Wyroki Praskiej Izby Apelacyjnej w sprawach kryminalnych dla sądu w Slavkově u Brna w I połowie XVIII wieku

Daniel Wojtucki

Abstrakt

Pražský apelační soud (Appellationsgericht) byl založen nařízením Ferdinanda I. roku 1548. Z počátku se pražští soudci zabývali především rozsudky civilně - správními a teprve od konce 17. století pak i rozsudky kriminálními. Právní naučení se několikrát týkala také Slavkova u Brna. V některých letech, jako např. 1723 a 1732, rozhodovali slavkovské soudní verdikty i opakovaně. Podle rozhodnutí pražských soudců převažoval v první polovině 18. století u odsouzených ze Slavkova trest smrti jako vůbec nejčastější rozsudek. Podle záznamů pražského apelačního soudu byla nejčastěji souzeným trestným činem ve Slavkově vražda (1710, 1711), vražda dítěte nebo plodu (dva případy 1723), krádež (1731, 1732), překupnictví (dva případy 1732), falzifikátorství (1702), kacířství (1706) a prodej kradených věcí (1725). Část odsouzených byla z židovské komunity (1725, 1731, 1732).

Bibliografická citace

Wojtucki, Daniel (2017): Wyroki Praskiej Izby Apelacyjnej w sprawach kryminalnych dla sądu w Slavkově u Brna w I połowie XVIII wieku. Anthropologia integra, 8(2), 37–42. https://doi.org/10.5817/AI2017-2-37

Klíčová slova

Pražský apelační soud; šibenice; novověk; trest smrti; justice

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Adamová, K. (1975): Apelační soud v českém království v letech 1548–1651. In: Pocta akademiku Václavu Vanĕčkovi k 70. narozeninám. Praha.

Baeriswy, A. – Aeriswy, A. – Monnot, D. – Ulrich-Bochsler, S. (2010): Bern BE, Brechbühlerstrasse 4-18, Schönberg Ost – Die bernische Richtstätte „untenaus“. In: J. Auler, Hrsg. Richtstättenarchäologie 2. Dormagen, 174–178.

Koredczuk, J. (1999): Ordynacja kryminalna Józefa I z 1707 roku. Z dziejów procesu karnego na Śląsku w pierwszej połowie XVIII wieku. Wrocław.

Kreuz, P. (2013): Das Appellationsgericht in Prag 1548–1783. Forschung, Quellen und historische Entwicklung. Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs, 3(1), 231–250.

Lavi, A. (1995): Tallinner Vōllamägi (Galgenberg) – die mittelalterliche Hinrichtungstätte. Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised. Humanitaar-ja Sotsiaalteadused, 44(4), 442–447.

Maisel, W. (1961): Sądownictwo miasta Poznania do końca XVI wieku. Poznań.

Schmidt, J. F. (1850): Monographie des kaiserl. königl. Böhm. Appellations-Gerichtes seit dessen Errichtung als Appellationskammer in dem Jahre 1548 bis zu dessen im Jahre 1850 erfolgter Umwandlung in das kais. kön. Oberlandesgericht des zu dem constitutionellen Kaiserthume Oesterreich gehörigen Kronlandes Böhmen. Prag.

Štarha, I. (2001): Hrdelní soudy na Vyškovsku. Vyškovský sborník, II, 86–95.

Unger, J. (2017): Archeologický výzkum slavkovské šibenice u Křenovic (okres Vyškov). Anthropologia integra, 8(2), 7–13. https://doi.org/10.5817/AI2017-2-7

Wojtucki, D. (2009): Publiczne miejsca straceń na Dolnym Śląsku od XV do połowy XIX wieku. Katowice.

Wojtucki, D. (2011): Objekty výkonu práva na území Českého království podle revize hrdelního soudnictví v letech 1709–1722. In: Sborník Společnosti pro výzkum kamenných křížů, 27–41.

Wojtucki, D. (2012): Korespondencja Praskiej Izby Apelacyjnej z miastami na Śląsku w latach 1548–1740. Klio, 23(4), 167–176.

https://doi.org/10.5817/AI2017-2-37


Crossref Cited-by (2)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Ortelové knihy pražského Apelačního soudu a jejich interpretace
Josef Vacek
AUC IURIDICA  ročník: 66,  číslo: 1,  první strana: 77,  rok: 2020  
https://doi.org/10.14712/23366478.2020.5

2. Antropologické zhodnocení kosterních pozůstatků ze slavkovské šibenice u Křenovic
Martin Čuta, Tomáš Mořkovský
Anthropologia integra  ročník: 8,  číslo: 2,  první strana: 15,  rok: 2017  
https://doi.org/10.5817/AI2017-2-15