Clémence-Auguste Royerová a vznik sociálního darwinismu

Ivo Budil

Abstrakt

Úloha, kterou sehrála Clémence-Auguste Royerová, první překladatelka Darwinova díla O původu druhů do francouzštiny, při zrodu sociálního darwinismu, bude kriticky posouzena v širším historickém a intelektuálním kontextu pozdního Druhého císařství a francouzské Třetí republiky. Clémence-Auguste Royerová, která byla přehlížena nebo marginalizována v klasických přehledech raného vývoje darwinismu ve druhé polovině devatenáctého století, významně přispěla ke vzniku moderní francouzské antropologické komunity a k veřejným debatám o genderu a rase na úsvitu moderní francouzské politické kultury. Její kontroverzní výklad darwinismu předznamenal vzestup rasových a eugenických radikálních a extremistických hnutí po první světové válce.

Bibliografická citace

Budil, I. (2017): Clémence-Auguste Royerová a vznik sociálního darwinismu. Anthropologia integra, 8(1), 13–20. https://doi.org/10.5817/AI2017-1-13

Klíčová slova

Clémence-Auguste Royerová; Pascal Duprat; Charles Darwin; sociální darwinismus; rasa; rasová ideologie

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Arendtová, Hannah (1996): Původ totalitarismu. Praha: ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ.

Beecher, Jonathan (1986): Charles Fourier. The Visionary and his World. Berkeley: The University of California Press.

Bernardini, Jean-Marc (1997): Le darwinism social en France (1859-1918). Fascination et rejet d´une idéologie. Paris: CNRS Éditions.

Budil, Ivo (2014): Alfred Russel Wallace, William Rathbone Greg and the Origin of Social Darwinism. West Bohemian Historical Review 2(2), 59–76.

Budil, Ivo (2015): Triumf rasismu. Praha: Triton.

Budil, Ivo (2015a): Clémence-Auguste Royer and the Rise of Aryan Ideology. West Bohemian Historical Review, 3(1), 15–27.

Burrow, J. W. (2003): Krize rozumu: Evropské myšlení 1848-1914. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Clark, Linda (1981): Social Darwinism in France. The Journal of Modern History, 53(1), 1025–1044. https://doi.org/10.1086/242411

Conry, Yvette (1974): L´Introduction du darwinisme en France au XIXe siècle. Paris: Vrin.

Darwin, Charles (1862): De l´Origine des Espèces par Sélection Naturelle ou des Lois de Transformation des Êtres Organiseés. Paris: Guillaumin et Cie.

Darwin, Charles (1970): O původu člověka. Praha: Academia.

Fraisseová, Geneviève (1985): Clémence Royer: philosophe et femme de science. Paris: Éditions de la Découverte.

Gould, Steven Jay (1997): Jak neměřit člověka: Pravda a předsudky v dějinách hodnocení lidské inteligence. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Greg, William Rathbone (1868): On the failure of „natural selection“ in the case of man. Fraser´s Magazine, 78(455), 353–362.

Harvey, Joy Dorothy (1997): Almost a Man of Genius: Clemence-Auguste Royer. Feminism and Nineteenth-Century Science Lives of Women in Science. London: Rutgers University Press.

Hawkins, Mike (1997): Social Darwinism in European and American Thought 1860-1945. Nature as model and nature as threat. Cambridge: Cambridge University Press.

Nigoul, Toussaint (1887): Pascal Duprat, sa vie, son oeuvre. Paris: E. Dentu.

Parker, C. J. W. (1981): The Failure of Liberal Racialism: The Racial Ideas of E. A. Freeman. The Historical Journal, 24(4), 825−846.

Royerová, Clémence-Auguste (1862): Théorie de l´impot ou La dime sociale. Paris: Guillaumin et Cie.

Royerová, Clémence-Auguste (1870): Origine de l´Homme et des Sociétés. Paris: Victor Masson et fils.

Royerová, Clémence-Auguste (1877): Deux hypothèses sur l´hérédité. Paris: Ernest Leroux.

Royerová, Clémence-Auguste (1881): Le Bien et La loi morale. Paris: Librairie Guillaumin et Cie.

Royerová, Clémence-Auguste (1900): La Constitution du monde, Dynamiques des atomes, Nouveaux principes de philosophie naturelle. Paris: Librairie C. Reinwald.

Royerová, Clémence-Auguste (1901): Histoire du ciel. Librairie C. Reinwald.

Wallace, Alfred Russel (1864): The Origin of Human Races and the Antiquity of Man deduced from the theory of „Natural Selection“. Journal of the Anthropological Society, 2(5), clviii–clxxxvii.

Wells, D. Collin (1907): Social Darwinism. The American Journal of Sociology, 12(5), 695–716. https://doi.org/10.1086/211544

https://doi.org/10.5817/AI2017-1-13