Wagner a Nietzsche: Koncept evoluce

H. James Birx, Branko Milićević

Abstrakt

Wagnerova tetralogie Prsten Nibelungů a Nietzschův dynamický pohled na svět odrážely nově se formující paradigma evoluce, věnovaly totiž náležitou pozornost konceptům času a změny s jejich dalekosáhlými důsledky. Oba géniové tvořivosti uznávali boje a konflikty, zcela prostupující sociální bytí a očekávali, že lidstvo bude postaveno před výzvu, která převrátí naruby tradiční hodnoty. Přitom však zdůrazňovali sílu vůle a přetrvání života. Díky Wagnerovi a Nietzschovi zahrnula Darwinova perspektiva evoluce jak umění, tak filozofii; vzniká nový model vesmíru. Wagner sice se smrtí hrdiny Siegfrieda předjímal konec lidstva, Nietzche si však představuje naplnění poslání našeho druhu v budoucím příchodu nadřazeného nadčlověka, který je cílem pokračující pozemské evoluce.

Bibliografická citace

Birx, H. J. – Milićević, B. (2016): Wagner & Nietzsche: The Concept of Evolution. Anthropologia integra, 7(2), 7–21. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/AI2016-2-7

Klíčová slova

změna; Darwin; evoluce; nadčlověk; filozofie; cyklus Prsten Nibelungů; čas; vesmír; hodnoty; vůle

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Aydon, Cyril (2002): Charles Darwin. London: Robinson.

Birx, H. James (1984): Theories of Evolution. Springfield: Charles C Thomas, esp. 184–198.

Birx, H. James (1993): Introduction in Nietzsche, Friedrich, Thus Spake Zarathustra. Amherst: Prometheus Books, 13–27. Original work published 1883–1885.

Birx, H. James (2006): Darwin, Charles. In: Birx, H. James, ed., Encyclopedia of Anthropology. Thousand Oaks: SAGE Publications, vol. 2, 687–692.

Birx, H. James (2006): Nietzsche, Friedrich. In: Birx, H. James, ed., Encyclopedia of Anthropology. Thousand Oaks: SAGE Publications, vol. 4, 1741–1745.

Birx, H. James (2006): Wagner, Richard. In: Birx, H. James, ed., Encyclopedia of Anthropology. Thousand Oaks, SAGE Publications, vol. 5, 2293–2295.

Birx, H. James (2009): Darwin, Charles (1809-1882). In: Birx, H. James, ed., Encyclopedia of Time: Science, Philosophy, Theology, & Culture. Thousand Oaks: SAGE Publications, vol. 1, 263–269.

Birx, H. James (2009): Wagner, Richard (1813-1883). In: Birx, H. James, ed., Encyclopedia of Time: Science, Philosophy, Theology, & Culture. Thousand Oaks: SAGE Publications, vol. 3, 1415–1417.

Birx, H. James (2010): Evolution: As I See It. Anthropologia Integra, 1(2), 7–10. https://doi.org/10.5817/AI2010-2-7

Birx, H. James (2010): Evolution: Science, Anthropology, and Philosophy. In: Birx, H. James, ed., 21st Century Anthropology: A Reference Handbook. Thousand Oaks: SAGE Publications, vol. 2, 586–599.

Birx, H. James (2010): Preface. In: Sorgner, Stefan Lorenz & Oliver Further, eds., Music in German Philosophy: An Introduction. Chicago: University of Chicago Press, ix–xii.

Birx, H. James (2015): Identity & Evolution: Prehumans, Humans, Transhumans, Posthumans. In: Humanism: Culture or Illusion? Belgrade: Faculty of Philology, University of Belgrade, vol. 1, 177–200.

Blunt, Wilfrid – Petzet, Michael (1970): The Dream King: Ludwig II of Bavaria. New York: Viking Press.

Browne, Janet (1996): Charles Darwin: A Biography, vol. 1 - Voyaging. Princeton: Princeton University Press.

Browne, Janet (2003): Charles Darwin: A Biography, vol. 2 - The Power of Place. Princeton: Princeton University Press.

Cate, Curtis (2005): Friedrich Nietzsche. New York: Overlook Press.

Cooke, Deryck (1992): I Saw the World End: A Study of Wagner’s Ring. Oxford: Oxford University Press.

Culshaw, John (1967): Ring Resounding. New York: Viking Press.

Culshaw, John (1978): Wagner: The Man and His Music. New York: Metropolitan Opera Guild.

Darwin, Charles (2000): The Autobiography of Charles Darwin. Darwin, Francis (Ed.), Amherst: Prometheus Books. See Introduction by H. James Birx, vii-xxii. Original work published 1887.

Donnington, Robert (1984): Wagner’s Ring and Its Symbols. New York: Faber & Faber.

Farber, Marvin (1968): Basic Issues in Philosophy: Experience, Reality, and Human Values. New York: Harper Torchbooks, esp. 219–222.

Fink, Eugen (2003): Nietzsche’s Philosophy. London: Continuum.

Freud, Sigmund (1987): A Phylogenetic Fantasy: Overview of the Transference Neuroses. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press/Belknap Press. Original work written 1915.

Geek, Martin (2013): Richard Wagner: A Life in Music. Chicago: Chicago University Press.

Goodell, Edward (1994): The Noble Philosopher: Condorcet and the Enlightenment. Amerst: Prometheus Books.

Grey, Thomas S., ed. (2008): The Cambridge Companion to Wagner. Cambridge: Cambridge University Press, esp. 74–84.

Hayman, Ronald (1980): Nietzsche: A Critical Life. Oxford: Oxford University Press.

Heidegger, Martin (1991): Nietzsche, 4 vols. New York: Harper San Fancisco/Haper Collins.

Hollingdale, R. J. (1965): Nietzsche: The Man and His Philosophy. Baton Rouge: Louisiana State University Press.

Jaspers, Karl (1969): Nietzsche: An Introduction to the Understanding of His Philosophical Activity. Chicago: Gateway.

Kaufmann, Walter (1974): Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist, 4th ed. Princeton: Princeton University Press.

Klossowski, Pierre (1997): Nietzsche and the Vicious Circle. Chicago: Chicago University Press.

Köhler, Joachim (2002): Zarathustra’s Secret: The Interior Life of Friedrich Nietzsche. New Haven: Yale University Press.

Lee, M. Owen (1998): Wagner’s Ring: Turning the Sky Round (An Introduction to the Ring of the Nibelung). New York: Proscenium/Limelight.

Loeb, Paul S. (2010): The Death of Nietzsche’s Zarathustra.Cambridge: Cambridge University Press.

Löwith, Karl (1997): Nietzsche’s Philosophy of the Eternal Recurrence of the Same. Chicago: University of Chicago Press.

Magee, Bryan (1988): Aspects of Wagner, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.

May, Thomas (2004): Decoding Wagner: An Invitation to His World of Music. Swavesey: Amadeus Press.

Michalski, Krzysztof (2012): The Flame of Eternity. An Interpretation of Nietzsche’s Thought. Princeton: Princeton University Press, esp. 150–208.

Milićević, Branko (2012): Humans in the Cosmos! In: Birx, H. James, ed., Nietzsche & 2001: A Space Odyssey. Belgrade: University of Belgrade Library, 42–43.

Moore, Gregory (2006): Nietzsche, Biology and Metaphor. Cambridge: Cambridge University Press.

Nietzsche, Friedrich (1969): Thus Spoke Zarathustra: A Book for Everyone or No One. New York: Penguin Classics. Original work published 1883–1885.

Pearson, Keith Ansell (1997): Viroid Life: Perspectives on Nietzsche and the Transhuman Condition. London: Routledge.

Pearson, Keith Ansell, ed. (2009): A Companion to Nietzsche. Oxford: Wiley-Blackwell.

Rackham, Arthur (2009): Rackham’s Color Illustrations for Wagner’s “Ring”. New York: Dover.

Reginster, Bernard (2006): The Affirmation of Life: Nietzsche on Overcoming Nihilism. Cambridge: Harvard University Press.

Richardson, John (2004): Nietzsche’s New Darwinism. Oxford: Oxford University Press.

Safranski, Rudiger (2001): Nietzsche: A Philosophical Biography. New York: W.W. Norton.

Shaw, George Bernard (2010): The Perfect Wagnerite: A Commentary on the Nibelung’s Ring. New York: Dover.

Simmel, Georg (1991): Schopenhauer and Nietzsche. Champaign: University of Illinois Press.

Spotts, Frederic (1994): Bayreuth: A History of the Wagner Festival. New Haven: Yale University Press.

Treadwell, James (2003): Interpreting Wagner. New Haven: Yale University Press.

Vaihinger, Hans (2008): The Philosophy of “As If ”: A System of the Theoretical, Practical and Religious Fictions of Mankind. New York: Routledge. Original work published in 1924.

Velikovsky, Immanuel (2009): Earth in Upheaval. London: Paradigma Ltd. Original work published 1955.

Westernhagen, Curt von (1978): Wagner: A Biography, 2 vols. Cambridge: Cambridge University Press.

Wicks, Robert (2007): Nietzsche. Oxford: Oneworld Publications.

Young, Julian (2010): Friedrich Nietzsche: A Philosophical Biography. Cambridge: Cambridge University Press.

https://doi.org/10.5817/AI2016-2-7


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. On the Things to Come: Philosophical Anthropology
H. James Birx, Branko Milićević
Anthropologia integra  ročník: 10,  číslo: 2,  první strana: 69,  rok: 2019  
https://doi.org/10.5817/AI2019-2-69