Jsem Phuoc, ale říkej mi Lucky

Lenka Bednárová

Abstrakt

Studie se zaměřuje na užívání vlastních jmen a přezdívek u mladých Vietnamců, jejich vnímání tohoto fenoménu a proměnu preference používání oficiálního vietnamského jména a přezdívky během dospívání. Zároveň práce reaguje na situační a institucionální proměnu jména v konkrétním prostředí. Data byla získána formou kvalitativního výzkumu, zejména hloubkovými rozhovory a zúčastněným pozorováním mezi mladými Vietnamci ve věku 20–30 let v Čechách i ve Vietnamu.

Bibliografická citace

Bednárová, L. (2016): Jsem Phuoc, ale říkej mi Lucky. Anthropologia integra, 7(2), 67–74. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/AI2016-2-67

Klíčová slova

Vietnamci; jména; přezdívky; kvalitativní výzkum; migrace

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Aceto, Michael (2002): Ethnic personal names and multiple identities in Anglophone. Language in Society, 31, 577–608. https://doi.org/10.1017/S0047404502314040

Alves, Mark (2009). Sino-Vietnamese Grammatical Vocabulary And Sociolinguistic Conditions For Borrowing. Journal of the Southeast Asian Linguistics Society, 1, 1–9.

Bankova, Petia (2008): The Given Name – Sign of Identifi cation. In: Marushiakova, Elena, ed., Dynamics of National Identity and Transnational Identities in the Process of European Integration. Cambridge Scholars Publishing, 130–137.

Barth, Fredrik (1969): Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Differences. Boston: Little, Brown.

Berg, Bruce L. (2001): Qualitative research methods for the social sciences. USA: Allyn & Bacon.

Bernard, Russell H. (1995): Research methods in anthropology, qualitative and quantitative approaches. USA: Altamirra.

Bernard, Russell H. (2006): Research methods in anthropology, qualitative and quantitative approaches. USA: Altamirra.

Brouček, Stanislav (2003): Aktuální problémy a adaptace vietnamského etnika v ČR. Praha: Etnologický ústav AVČR.

Budilová, Lenka (2012a): „Ať se neztratí jméno.“ Jména a pojmenovávání u bulharských Čechů, Český lid, 99(4), 407–425.

Budilová, Lenka (2012b): Původ, význam a používání přezdívek u bulharských Čechů, Antropologia Integra, 3(1), 1–9.

Cooke, Thomas J. (2008): Migration in a family way. Population, space and place, 14, 255–265. https://doi.org/10.1002/psp.500

Černík, Jan (2006): Vietnamští žáci na základních školách: náčrt problémů a přístupů. In: Černík Jan a kol., eds., S vietnamskými dětmi na českých školách. Jinočany: H&H, 169–177.

Dang, Nghien Van – Chu Thai Son – Luu Hung (2000): Ethnic Minorities in Vietnam. Hanoi: The Gio.

Buss, Claude (1958): Southeast Asia and the World Today. USA: D. Van nostrand Company.

Eriksen, Thomas H. (2007): Antropologie multikulturních společností: rozumět identitě. Praha: Triton.

Evergeti, Venetia – Ryan, Louise (2011): Negotiating transnational caring practices among migrant families. In: Kraler Alebert a kol., eds., Gender, generation and the family in international migration. Amsterdam: Amsterdam university, 355–373.

Finch, Janet (2008): Naming Names: Kinship, Individuality and personal names. Sociology, 42, 709–725. https://doi.org/10.1177/0038038508091624

Freidingerová, Tereza (2014): Vietnamci v Česku a ve světě: migrační a adaptační tendence. Praha: Slon.

Geertz, Hildred – Geertz, Clifford (1964): Teknonymy in Bali: Parenthood, age-grading and genealogical amnesia. Journal of the Royal Anthropological Institute, 94, 94–108.

Gerhards, Jürgen – Silke Hans (2009): From Hasan to Herbert: Name‐Giving Patterns of Immigrant Parents between Acculturation and Ethnic Maintenance. American Journal of Sociology, 114(4),1102–1128

Hammersley, Martyn – Atkinson, Paul (1997). Ethnography: Principles in Practice.
London: Routledge.

Hendl, Jan (2005): Kvalitativní výzkum, základní metody a aplikace. Praha: Portál.

Kim, Tae-Young (2007): The dynamics of ethnic name maintenance and change: Cases of Korean ESL immigrants in Toronto. Journal of multingual and Multicultural development, 28(2), 117–133. https://doi.org/10.2167/jmmd419.1

Kirkpatrick, Andy (2010): English as a lingua franca in ASEAN: A multilingual model. Hong Kong: Hong Kong University Press.

Knappová, Miloslava (1999): Přezdívky v proměnách staletí. Acta onomastica, 40, 82–88.

Kocourek, Jiří (2006): Vietnamci v ČR. In: Leotiyeva Yana, ed., Menšinová problematika v ČR: Komunitní život a reprezentace kolektivních zájmů (Slováci, Ukrajinci, Vietnamci, Romové). Sociologický ústav Akademie Věd ČR: Praha, 46–62.

Lê, Trung Hoa (2005): Họ và tên người Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB Khoa học Xã hội.

Lévi-Strauss, Claude (1996): Myšlení přírodních národů. Praha: Dauphin.

Martínková, Šárka (2008): Sociabilita vietnamského etnika v Praze. In: Uherek Zdeněk a kol eds., Cizinecké komunity z antropologické perspektivy: Vybrané případy významných imigračních skupin v České republice. Praha: Etnologický ústav AVČR, 167–210.

Martínková, Šárka (2010): Vietnamská komunita v Praze. Praha: Muzeum hlavního města Prahy.

Nguyên, Thê Anh (1985): The Vietnamese Monarchy under French Colonial Rule 1884–1945, Modern Asian Studies, 19(1), 147–162.

Nguyễn, Van Hue a kol. (2013): : Giáo trình tiếng Việt cho người Hàn Quốc Nước Ngoài: Vietnamese as a second langure. Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia: Ho Chi Minh City.

Pechová, Eva (2007): Migrace z Vietnamu do České republiky v kontextu problematiky obchodu s lidmi a vykořisťováním. Praha: La Strada Česká republika, o. p. s.

Pleskalová, Jana – Karlík, Petr – Nekula, Marek (2002): Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Sataryová, Kristýna (2014): Percepce domova u potomků vietnamských migrantů. Kulturní studia, 1, 80–100.

Shakespeare, William (2011): Romeo a Julie. (online). http://web2.mlp.cz.

Souralová, Adéla (2013): She gave us family life: Vietnamese immigrante families and their czech nannies redefining relatedness. Urban People, 15(2), 257–278.

Souralová, Adéla (2012): Vietnamské rodiny a jejich české chůvy: Vzájemná závislost a péče o děti. Sociální studie, 3, 31–50.

Spradley, James P. (1980): Participant Observation. Wadsworth: Cengage Learning.

Svoboda, Jan (1964): Staročeská osobní jména a naše příjmení. Praha: Nakladatelství československé akademie věd.

Toušek, Ladislav (2012): Vybrané aspekty metodologie aplikované antropologie. In: Hirt Tomáš a kol., eds., Vybrané kapitoly z aplikované sociální antropologie. Plzeň: ZČU, 25–106.

vom Bruck, Gabriele – Bodenhorn, Barbara (2006): “Entangled in histories”: An Introduction to the Anthropology of Names and Naming. In: vom Bruck, Gabriele – Bodenhorn, Barbara, eds., The Anthropology of Names and Naming. Cambridge University Press, 1–30.

https://doi.org/10.5817/AI2016-2-67