Tradiční amazonská medicína v české subkultuře

Miroslav Horák, Šárka Vosáhlová

Abstrakt

Tento článek obsahuje dosavadní poznatky o tradiční amazonské medicíně v České republice. Rovněž je v něm zahrnuta klasifikace pořádaných obřadů a charakteristika jejich pořadatelů a účastníků. Terénní výzkum mezi uživateli tradiční amazonské medicíny byl realizován od listopadu 2015. Výzkumný vzorek tvoří 46 osob (23 žen a 23 mužů), které se v minulosti s tradiční amazonskou medicínou minimálně jednou zúčastnily nějakého typu rituálu. S těmito osobami byly nahrány semi-strukturované rozhovory. Cílem tohoto článku je kategorizovat jejich obsah. Za tímto účelem jsme provedli obsahovou analýzu interview metodou zakotvené teorie. V tomto článku prezentujeme výsledky analýzy prvních 15 rozhovorů. Tyto výsledky potvrzují, že v České republice je nejčastěji užívaným přípravkem z tradiční amazonské medicíny psychoaktivní odvar ayahuasca. V závěru článku jsou uvedena rizika spojená s užíváním psychoaktivních látek.

Bibliografická citace

Horák, M. – Vosáhlová, Š. (2016): Tradiční amazonská medicína v české subkultuře. Anthropologia integra, 7(2), 47–55. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/AI2016-2-47

Klíčová slova

tradiční medicína; Amazonie; subkultura; Česká republika; ayahusca

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ADF (2016): International legal status. Retrieved from: http://goo.gl/YQfUsT

Ava, V. (2015): Ayahuaskové rituály praktikované v Praze a význam, jaký jim přikládají jejich aktéři. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií. Bakalářská práce.

Ávila Martinéz, A. F. (2011): Colombia: Criminalidad urbana y narcomenudeo. MafiaAndCo, 12, 48–61.

Balzer, C. (2005): Ayahuasca Rituals in Germany: The First Steps of the Brazilian Santo Daime Religion in Europe. Curare, 28(1), 57–70.

Barbosa, P. C. R. – Giglio, J. S. – Dalgalarrondo, P. (2005): Altered States of Consciousness and Short-Term Psychological After-Effects Induced by the First Time Ritual Use of Ayahuasca in an Urban Context in Brazil. Journal of Psychoactive Drugs, 37(2), 193–201. https://doi.org/10.1080/02791072.2005.10399801

Bey, H. (1991): T. A. Z. The temporary Autonomous Zone, ontological anarchy, poetic terrorism. New York: Automedia/Anti-Copyright.

Blainey, M. G. (2013): A Ritual Key to Mystical Solutions: Ayahuasca Therapy, Secularism, & the Santo Daime Religion in Belgium. New Orleans: Tulane University, School of Liberal Arts, Department of Anthropology.

Bogenschutz, M. P. – Johnson, M. W. (2016): Classic Hallucinogens in the Treatment of Addictions. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 64, 250–258.

Bouso, J. C. – Fábregas, J. M. – Antonijoan, R. M. – Rodríguez-Fornells, A. – Riba, J. (2013): Acute Effects of Ayahuasca on Neuropsychological Performance: Differences in Executive Function between Experienced and Occasional Users. Psychopharmacology, 230(3), 415–424. https://doi.org/10.1007/s00213-013-3167-9

Bowie, F. (2008): Antropologie náboženství. Praha: Portál.

Caiceda, A. (2007): Neochamanismos y modernidad. Lecturas sobre la emancipación. Nómadas, 26, 114–127.

de Alverga, A. P. (2007): Prales vizí. Ayahuasca, amazonská spiritualita a tradice Santo Daime. Praha: Triton.

de Rios, M. D. – Grob, C. S. – Doering-Silveira, E. – Lopez, E. – Da Silviera, D. X. – Alonso, L. K. – Doering-Silveira, E. (2005): Ayahuasca in Adolescence: Qualitative Results. Journal of Psychoactive Drugs, 37(2), 135–139. https://doi.org/10.1080/02791072.2005.10399793

Doering-Silveira, E. – Lopez, E. – Grob, C. S. – de Rios, M. D. – Alonso, L. K. – Tacla, C. – Shirakawa, I. – Bertolucci, P. H. – Da Silviera, D. X. (2005): Ayahuasca in Adolescence: A Neuropsychological Assessment. Journal of Psychoactive Drugs, 37(2), 123–128. https://doi.org/10.1080/02791072.2005.10399791

dos Santos, R. – Osório, F. L. – Crippa, J. A. S. – Riba, J. – Zuardi, A. W. – Hallak, E. C. (2016): Antidepressive, Anxiolytic, and Antiaddictive Effects of Ayahuasca, Psilocybin and Lysergic Acid Diethylamide (LSD): A Systematic Review of Clinical Trials Published in the Last 25 Years: Antidepressive Effects of Ayahuasca, Psilocybin and LSD. Therapeutic Advances in Psychopharmacology, 6(1) 1–21.

DuBois, T. A. (2011): Úvod do šamanismu. Praha: Volvox Globator.

Eliade, M. (1997): Šamanismus a nejstarší techniky extáze. Praha: Argo.

Eliade, M. (2006): Posvátné a profánní. Praha: Oikoymenh.

Ellens, J. H. – Roberts, T. B. (2015): The Psychedelic Policy Quagmire: Health, Law, Fre-edom, and Society. Santa Barbara: ABC-CLIO.

Fantegrossi, W. E. – Murnane, K. S. – Reissig, C. J. (2008): The Behavioral Pharmacology of Hallucinogens. Biochemical Pharmacology, 75(1), 17-33. https://doi.org/10.1016/j.bcp.2007.07.018

Feeney, K. – Labate, B. C. (2014): The Expansion of Brazilian Ayahuasca Religions: Law, Culture and Locality, In: Cavnar, C. – Labate, B. C. (eds.) Prohibition, Religious Freedom and Human Rights: Regulating Traditional Drug Use. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.

Frenopoulo, C. (2011): Uso introspectivo de la ayahuasca: surgimiento de las iglesias. Trama, 3, 42–54.

Goméz García, P. (1996): Teorías étnicas y etnológicas sobre la terapéutica popular, In: González Alcantud, J. A. – Rodríguezz Becerra, S. (eds.) Creer y curar: La medicina popular. Granada: Diputación Provincial de Granada, 209–250.

Horák, M. (2010): Případ Takiwasi - Koncept tradiční domorodé medicíny peruánské Amazonie. AntropoWebzin, 6(2), 101–107.

Horák, M. (2013): Dům, kde se zpívá: rehabilitace drogově závislých tradiční domorodou medicínou peruánské Amazonie. Brno: Mendelova univerzita v Brně.

Kaasik, H. (2016): Psychology of Ayahuasca Users in Estonia. Tartu: University of Tartu, Institute of Psychology. Magisterská práce.

Katzung, B. G. – Masters, S. B. – Trevor, A. J. (2015): Lange’s Basic and Clinical Pharmacology. New York, NY: McGraw-Hill Professional.

Kautzer, K. (2012): The Underground Church. Nonviolent Resistance to the Vatican Empire. Leiden: Brill.

Kavenská, V. (2008): Možnosti využití halucinogenu ayahuasky při léčbě závislostí. Adiktologie, 8(1), 32–40.

Kavenská, V. (2013): Tradiční medicína Jižní Ameriky a její využití v psychoterapii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Kavenská, V. – Vosáhlová, Š. (2013): Zkušenosti s ayahuaskou v Evropě – motivace, možné přínosy a rizika. E-psychologie, 7(4), 28–39.

Kavenská, V. – Simonová, H. (2014): Zkušenost s halucinogenní rostlinou ayahuasca v kontextu šamanského rituálu. Anthropologia integra, 5(1), 51–63. https://doi.org/10.5817/AI2014-1-51

Kavenská, V. – Simonová, S. (2015): Ayahuasca Tourism: Participants in Shamanic Rituals and their Personality Styles, Motivation, Benefits and Risks. Journal of Psychoactive Drugs, 47(5), 351–359. https://doi.org/10.1080/02791072.2015.1094590

Kjellgren, A. – Eriksson, A. – Norlander, T. (2009): Experiences of Encounters with Ayahuasca – "the Vine of the Soul". Journal of Psychoactive Drugs, 41(4), 309–315. https://doi.org/10.1080/02791072.2009.10399767

Kuchař, J. (2001): Ayahuasca aneb Tanec s Bohy. Praha: Eminent.

Labate, B. C. – Santana de Rose, I. – Guimarães dos Santos, R. (eds.) (2009): Ayahuasca Religions: A Comprehensive Bibliography and Critical Essays. Santa Cruz, CA: MAPS.

Labate, B. C. (2011): Consumption of Ayahuasca by Children and Pregnant Women: Medical Controversies and Religious Perspectives. Journal of Psychoactive Drugs, 43(1), 27–35. https://doi.org/10.1080/02791072.2011.566498

Linquist, G. (1997): Shamanic Performances on the Urban Scene: Neo-shamanism in Contemporary Sweden. Stockholm: Stockholm University, Department of Social Anthropology.

Luna, L. E. (1999): Ayahuasca Visions. The Religious Iconography of a Peruvian Shaman. Berkeley, CA: North Atlantic Books.

Luna, L. E. (2002): Vegetalismo. Šamanismus mezi mestickým obyvatelstvem peruánské Amazonie. Praha: DharmaGaia.

Lužný, D. (1995): Neošamanismus - postmoderní techniky extáze: k problematice náboženství v dnešní době. Religio: revue pro religionistiku, 3(2), 169–180.

Metzner, R. (2006): Sacred Vine of Spirits: Ayahuasca. Rochester: Park Street Press.

Miovský, M. (2006): Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada Publishing.

MacRae, E. (2004): The Ritual Use of Ayahuasca by Three Brazilian Religions, In: Coomber, R. – South, N. (eds.) Drug Use and Cultural Contexts Beyond the West. London: Free Association Books, 27–45.

Narby, J. (2006): Kosmický had. Praha: Rybka Publishers.

Nešpor, Z. R. (2009): Spirituální podnikání v České republice: soukromý a korporativní sektor. Lidé města / Urban People, 11(1), 163–191.

Petružálková, K. (2013): Ayahuascová subkultura v Praze. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Diplomová práce.

Schmid, J. T. – Jungaberle, H. – Verres, R. (2010): Subjective Theories about (Self-) Treatment with Ayahuasca. Anthropology of Consciousness, 21(2), 188–204. https://doi.org/10.1111/j.1556-3537.2010.01028.x

Smolík, J. (2010): Subkultury mládeže. Uvedení do problematiky. Praha: Grada Publishing.

Souček, T. – Veselý, K. – Vladimír 518 (2011): Kmeny. Současné městské subkultury. Praha: BiggBoss, Yinachi.

Strauss, A. – Corbinová, J. (1999): Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky zakotvené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce, Boskovice: Nakladatelství Albert.

Trichter, S. (2010): Ayahuasca beyond the Amazon. The Benefits and Risks of a Spreading Tradition. The Journal of Transpersonal Psychology, 42(2), 131–148.

Tupper, K. W. (2008): The Globalization of Ayahuasca: Harm reduction or Benefit Maximization?. International Journal of Drug Policy, 19(4), 297–303. https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2006.11.001

Velíšek, I. (2008): Cesta s ayahuaskou. Praha: Volvox Globator.

Vojtíšek, Z. (2007): Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět. Praha: Beta Books.

Watt, G. (2014): Santo Daime in Ireland: A ‘Work’ in Process. Diskus, 16(3), 47–56.

Wilbert, J. (1994): The Cultural Significance of Tobacco Use in South America, In: Seaman, D. – Jay, G. S. (eds.) Ancient Traditions: Shamanism in Central Asia and the Americas. Denver, CO: University Press of Colorado & Denver Museum of Natural History.

Winkelman, M. (2005): Drug tourism or spiritual healing? Ayahuasca seekers in Amazonia. Journal of Psychoactive Drugs, 37(2), 20–218. https://doi.org/10.1080/02791072.2005.10399803

Zamudio Angles, C. A. (2008): ¿Qué es el narcomenudeo? Un acercamiento etnológico. Liberaddictus, 103, 3–7.

Zamudio Angles, C. A. (2013): Jóvenes en el narcomenudeo: el caso Ciudad de México, URVIO, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana, 13, 111–123.

https://doi.org/10.5817/AI2016-2-47