Glokalizace ayahuasky v ČR a možnosti jejího terapeutického využití v místních podmínkách

Miroslav Horák, Romana Lukášová, Šárka Vosáhlová

Abstrakt

Z ayahuasky, klíčového prvku tradiční domorodé medicíny peruánské Amazonie, se stal globální fenomén. Sezení, během něhož je užívána tato psychoaktivní látka, lze v současné době absolvovat nejen v prostředí jihoamerického deštného pralesa, ale také v České republice. Vzhledem k tomu, že je v ČR ayahuasca pro svůj obsah N, N-dimethyltriptaminu dle nařízení vlády č. 463/2013 Sb., O seznamech návykových látek, nelegální, je tato substance užívána v rámci subkultury. S cílem poprvé zmapovat tento aktuální fenomén jsme provedli pilotní on-line anonymní dotazníkové šetření, ve kterém jsme se mimo jiné zaměřili i na možnosti terapeutického využití této psychoaktivní látky v místních podmínkách. Analýza dat získaných od 70 respondentů ukázala, že ayahuasca je užívána ve všech krajích ČR (nejvíce v Praze) a to zejména z léčebných důvodů. Došlo tak k přizpůsobení tradičního užívání ayahuasky lokálním podmínkám a se vzrůstající informovaností lze předpokládat další rozšíření tohoto sociokulturního jevu. Při dodržení tradičních bezpečnostních zásad má ayahuasca terapeutický potenciál vhodný pro léčbu drogové závislosti a jiných civilizačních chorob.

Bibliografická citace

Horák, M. – Lukášová, R. – Vosáhlová, Š. (2015): Glokalizace ayahuasky v ČR a možnosti jejího terapeutického využití v místních podmínkách. Anthropologia integra, 6(2), 7-13. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/AI2015-2-7

Klíčová slova

ayahuasca; glokalizace; terapie

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Ava, V. (2015): Ayahuaskové rituály praktikované v Praze a význam, jaký jim přikládají jejich aktéři. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií. Bakalářská práce.

Ballón, G. G. (1999). Efectos del ayahuasca en el tratamiento de toxicomanias. Lima, Peru: Universidad Ricardo Palma. Dizertační práce.

Barbosa, P. C. – Giglio, J. S. – Dalgalarrondo, P. (2005): Altered states of consciousness and short-term psychological after-effects induded by the first time ritual use of ayahuasca in an urban context in Brazil. Journal of Psychoactive Drugs, 37(2), 193-201. https://doi.org/10.1080/02791072.2005.10399801

Bauman, Z. (1999): Globalizace: Důsledky pro člověka. Praha: Mladá fronta

Bernard, H. (2006): Research methods in anthropology: qualitative and quantitative approaches. Lanham, Md.: Altamira Press.

Burroughs, W. S. – Ginsberg, A. (2013): Dopisy o yage. Praha: Maťa.

Disman, M. (2011): Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum.

Dobkin De Rios, M. – Grob, Ch. S. – Lopez, E. – Da Silviera, D. X. – Alonso, L. K. – Doering-Silveira, E. (2005): Ayahuasca in adolescence: Qualitative results. Journal of Psychoactive Drugs, 37 (2), 135-139. (online). DOI: https://doi.org/10.1080/02791072.2005.10399793

Dobkin de Rios, M. (1994): Drug tourism in the Amazon: Why Westerners are desperate to find the vanishing primitive. Omni, March, 16–19.

Dobkin de Rios, M. – Rumrrill, R. (2008): A hallucinogenic tea, laced with controversy. London: Praeger Publishers.

Fotiou, E. (2010): From medicine men to day trippers: Shamanic tourism in Iquitos, Peru. Madison: University of Wisconsin. Dizertační práce. (online). http://goo.gl/5AeplC

Giddens, A. (2000): Unikající svět. Jak globalizace mění náš život. Praha: SLON.

Giove, R. (2002): La liana de los muertos al rescate de la vida. Tarapoto: Takiwasi.

Grob, C. (2006): The psychology of ayahuasca. In: Metzner, R. Sacred vine of spirits: Ayahuasca. Rochester: Park Street Press.

Grof, S. – Hofmann, A. – Weil, A. (2008): LSD psychotherapy (The healing potential of psychedelic medicine). Santa Cruz, CA: MAPS.

Haenfler, R. (2014): Subcultures: The basics. New York, NY: Routledge.

Hobsbawm, E. – Ranger, T., eds. (1983): The invention of tradition. New York, NY: Cambridge University Press.

Horák, M. (2010): Případ Takiwasi - Koncept tradiční domorodé medicíny peruánské Amazonie. AntropoWebzin, 6(2), 101-107. (online). http://goo.gl/FKTydY

Horák, M. (2013): Dům, kde se zpívá. Rehabilitace drogově závislých tradiční domorodou medicínou peruánské Amazonie. Brno: Mendelova univerzita v Brně. (online). http://1drv.ms/1w8iTnA

Horák, M. – Verter, N. – Somerlíková, K. (2014): Efficacy of Drug Rehab Centers in Nicaragua, Peru, and the Czech Republic. Adiktologie, 14(4), 428-439.

Horák, M. (2015): GlokalIzace ayahuasky v ČR a možnosti jejího terapuetického využití v místních podmínkách. (online). http://goo.gl/forms/u9iXs0w34x

Kavenská, V. (2008): Možnosti využití halucinogenu ayahuasky při léčbě závislostí. Adiktologie, 8(1), 32-40.

Kavenská, V. (2012): Léčba v centru Takiwasi a její vliv na proces formování vztahu k sobě. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. Dizertační práce. (online). http://goo.gl/lZQ39w

Kavenská, V. (2013): Tradiční medicína Jižní Ameriky a její využití v psychoterapii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Kavenská, V. – Vosáhlová, Š. (2013): Zkušenosti s ayahuaskou v Evropě – motivace, možné přínosy a rizika. E-psychologie, 7(4), 28-39. (online). http://goo.gl/lnKaM6

Kavenská, V. (2014). Traditional Indigenous Medicine of the Peruvian Amazon and its Potential for Psychological Treatment and Personal Growth. In: Horák, M. (Ed.) A reader in ethnobotany and phytotherapy. Brno: Mendel University in Brno.

Kavenská, V. – Simonová, H. (2014): Zkušenost s halucinogenní rostlinou ayahuasca v kontextu šamanského rituálu. Anthropologia integra, 5(1), 51-63.

Kilham, C. (2014): The Ayahuasca Test Pilots Handbook: The Essential Guide to Ayahuasca Journeying. B.m.: North Atlantic Books.

Kočárová, R. (2015): Extáze. Může léčit? Psychologie dnes, 7-8, 48-50.

Kubíčková, P. (2014): Subjektivní prožitky participantů ayahuaskových sezení na území České republiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta. Bakalářská práce. (online). https://theses.cz/id/ujsxuh

Labate, B. (2011): Consumption of ayahuasca by children and pregnant women: medical controversies and religious perspectives. Journal of Psychoactive Drugs, 43(1), 27-35. https://doi.org/10.1080/02791072.2011.566498

Labate, B. – Sena Araújo, W. (2002): O uso ritual da ayahuasca. Campinas: Mercado das Letras.

Labate, B. – Meyer, T. (2008): Ayahuasca religions: A comprehensive bibliography and critical essays. Santa Cruz, CA: MAPS.

Labate, B. C. – Jungaberle, H., eds. (2011): The internationalization of ayahuasca. Münster: LIT Verlag.

Labate, B. C. – Cavnar, C., eds. (2013): The therapeutic use of ayahuasca. Berlin, Heidelberg: Springer.

Loizaga-Velder, A. – Verres, R. (2014): Therapeutic effects of ritual ayahuasca use in the treatment of substance dependence--qualitative results. Journal of Psychoactive Drugs, 46(1), 63-72. https://doi.org/10.1080/02791072.2013.873157

Lukášová, R. (2011). Ayahuasca v kulturních kontextech Peru a České republiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta. Bakalářská práce.

Luna, L. E. (2002): Vegetalismo. Šamanismus mezi mestickým obyvatelstvem peruánské Amazonie. Praha: DharmaGaia.

Luna, L. (2011). Indigenous and mestizo use of ayahuasca. An overview. In: Guimarães dos Santos, R. The ethnopharmacology of ayahuasca, 1-21. Kerala, India: Transworld Research Network.

Mabit, J. (2007): Ayahuasca in the treatment of addictions. In: Winkelman, M. J. – Roberts, T. B., eds., Psychedelic medicine. New evidence for hallucinogenic substances as treatments. Volume 2. Westport: Praeger Publishers.

McKenna, T. (1999): Pravdivé halucinace. Praha: DharmaGaia, Maťa.

Mercante, M. (2010): Images of healing: spontaneous mental imaginery and healing process of the Barquinha, a Brazilian ayahuasca religious system. Saarbrücken, Germany: Lambert Academic Publishing.

Metzner, R., ed. (2014): The ayahuasca experience: A sourcebook on the sacred vine of spirits. Rochester, Vermont: Park Street Press.

Miovský, M. (2006): Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada Publishing.

Naranjo, P. (1983): Ayahuasca: Etnomedicina y mitología. Quito, Ecuador: Ediciones Libri Mundi.

Narby, J. (2006): Kosmický had. Praha: Rybka Publishers.

Petružálková, K. (2013): Ayahuascová subkultura v Praze. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Diplomová práce.

Reichel-Dolmatoff, G. (1972): Amazonian cosmos: the sexual and religious symbolism of the Tukano indians. Chicago: University of Chicago Press.

Robertson, R. (1995): Glocalization: Time – space and homogeneity – heterogeneity. In: Featherstone, M. – Lash, S. – Robertson, R., eds., Global modernities. London: SAGE, 25-44.

Robertson, R. (2007): Encyclopedia of globalization. New York: Routledge.

Shanon, B. (2002): The antipodes of the mind: Charting the phenomenology of the ayahuasca experience. Oxford: Oxford University Press.

Schmid, J. T. – Jungaberle, H. – Verres, R. (2010): Subjective theories about (self-)treatment with ayahuasca. Anthropology of Consciousness, 21(2), 188-204. https://doi.org/10.1111/j.1556-3537.2010.01028.x

Simonová, H. (2014): Výpravy za ayahuaskou a její užívání v kontextu tradičního šamanského rituálu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. Diplomová práce. (online). http://theses.cz/id/nchnbk

Thomas, G. – Lucas, P. – Capler, N. R. – Tupper, K. W. – Martin, G. (2013): Ayahuasca-assisted therapy for addiction: Results from a preliminary observational study in Canada. Current Drug Abuse Review, 6(1), 30-42.

Tichá, K. (2015): Comparative research on drug addiction treatment in the Czech Republic, Peru, and Nicaragua. Brno: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Diplomová práce.

Tomková, A. (2011): Psychoterapeutické využití změněných stavů vědomí v léčbě závislostí. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta. Bakalářská práce.

Vosáhlová, Š. (2015): Ayahuaskové obřady – motivace a efekty. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. Diplomová práce.

Vozáryová, W. (2015): Comparative study of the drug abuse in Peru and the Czech Republic regarding women’s roles. Brno: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Bakalářská práce.

https://doi.org/10.5817/AI2015-2-7


Crossref Cited-by (2)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Therapeutic Potential Ascribed to Ayahuasca by Users in the Czech Republic
Miroslav Horák, Lea Hasíková, Nahanga Verter
Journal of Psychoactive Drugs  ročník: 50,  číslo: 5,  první strana: 430,  rok: 2018  
https://doi.org/10.1080/02791072.2018.1511878

2. Glokalizace ayahuasky v ČR a možnosti jejího terapeutického využití v místních podmínkách
Miroslav Horák, Romana Lukášová, Šárka Vosáhlová
Anthropologia integra  ročník: 6,  číslo: 2,  první strana: 7,  rok: 2015  
https://doi.org/10.5817/AI2015-2-7