Má podobnost mezi rodiči vliv na vývoj jejich potomků?

Roč.13,č.1(2022)
Anthropologia integra

Abstrakt

Podobnost v obličeji a jiných tělesných charakteristikách se považuje za jeden z aspektů při volbě reprodukčního partnera u člověka. Navzdory skutečnosti, že míra rodičovské podobnosti může ovlivnit potomky již v raných fázích jejich prenatálního vývoje, jen velmi málo empirických studií se zatím zaměřilo na důsledky tohoto nenáhodného procesu. Tato studie měla tři cíle: (1) otestovat hypotézu tělesného asortativního párování u lidí, (2) najít vztah mezi fyzickou podobností rodičů a růstovými křivkami jejich potomků a (3) zjistit, jak rodičovská podobnost ovlivňuje růst potomstva. Podobnost rodičů ve fyzických znacích tak byla analyzována ve vztahu k deskriptorům růstových křivek jejich potomků (n = 184 trojic matka-otec-dítě z databáze Brněnské růstové studie). Ve srovnání s náhodně vytvořenými páry si skuteční partneři nebyli podobnější v žádném ze sledovaných znaků. Fyzické znaky však mezi partnery korelovaly (většinou kladně). Nalezené byly i vztahy mezi fyzickou podobností rodičů a deskriptory růstových křivek jejich potomků. Rodičovská podobnost v různých znacích však ovlivňovala růst potomků různým způsobem.


Klíčová slova:
asortativní párování; nenáhodné párování; výběr partnera; preference; podobnost; lidský obličej; růstová křivka; potomci
Reference

Adams, D. C. – Collyer, M. L. – Kaliontzopoulou, A. (2020): Geomorph: Software for geometric morphometric analyses. R package version 3.2.1. (online). https://cran.r-project.org/package=geomorph

Alvarez, L. – Jaffe, K. (2004): Narcissism Guides Mate Selection: Humans Mate Assortatively, as Revealed by Facial Resemblance, following an Algorithm of “Self Seeking Like”. Evolutionary Psychology. 2(1), 177–194. https://doi:10.1177/147470490400200123

Bateson, P. P. G. (1983): Optimal outbreeding. In: Bateson, P., ed. Mate Choice. Cambridge: Cambridge University Press. 462.

Bouchalová, M. (1987): Vývoj během dětství a jeho ovlivnění. Brněnská růstová studie. Praha: Avicenum. 383.

Buss, D. M. (2016): Evolutionary Psychology: The New Science of the Mind. Fifth edition. New York: Routledge, Taylor & Francis Group. 496.

Buston, P. M. – Emlen, S. T. (2003): Cognitive processes underlying human mate choice: The relationship between self-perception and mate preference in Western society. Proceedings of the National Academy of Sciences. 100(15), 8805–8810. https://doi:10.1073/pnas.1533220100

Debruine, L. M. (2005): Trustworthy but not lust-worthy: context-specific effects of facial resemblance. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 272(1566), 919–922. https://doi:10.1098/rspb.2004.3003

Dryden, I. L. (2019): shapes: Statistical Shape Analysis. R package version 1.2.5. (online). https://CRAN.R-project.org/package=shapes

Edwards, R. D. – Roff, J. (2016): What mom and dad’s match means for junior: Marital sorting and child outcomes. Labour Economics. 40, 43–56. https://doi:10.1016/j.labeco.2016.04.005

Epstein, E. – Guttman, R. (1984): Mate selection in man: Evidence, theory, and outcome. Biodemography and Social Biology. 31(3–4), 243–278. https://doi:10.1080/19485565.1984.9988579

Figueredo, A. J. – Wolf, P. S. A. (2009): Assortative Pairing and Life History Strategy: A Cross-Cultural Study. Human Nature. 20(3), 317–330. https://doi:10.1007/s12110-009-9068-2

George, D. – Luo, S. – Webb, J. – Pugh, J. – Martinez, A. – Foulston, J. (2015): Couple similarity on stimulus characteristics and marital satisfaction. Personality and Individual Differences. 86, 126–131. https://doi:10.1016/j.paid.2015.06.005

Godoy, R. – Eisenberg, D. T. A. – Reyes-García, V. – Huanca, T. – Leonard, W. R. – Mcdade, T. W. –Tanner, S. (2008): Assortative mating and offspring well-being: theory and empirical findings from a native Amazonian society in Bolivia. Evolution and Human Behavior. 29(3), 201–210. https://doi:10.1016/j.evolhumbehav.2007.12.003

Guo, G. – Wang, L. – Liu, H. – Randall, T. (2014): Genomic Assortative Mating in Marriages in the United States. PLoS ONE. 9(11), 1–14. https://doi:10.1371/journal.pone.0112322

Hales, C. N. – Barker, D. J. P. (1992): Type 2 (non-insulin-dependent) diabetes mellitus: the thrifty phenotype hypothesis. Diabetologia. 35, 595–601. https://doi:10.1093/bmb/60.1.5

Hamilton, W. D. (1964): The genetical evolution of social behaviour. I. Journal of Theoretical Biology. 7(1), 1–16. https://doi:10.1016/0022-5193(64)90038-4

Harrell, F. E. (2021): Hmisc: Harrell Miscellaneous. R package version 4.5-0. (online).
https://CRAN.R-project.org/package=Hmisc

Hur, Y.-M. (2003): Assortative Mating for Personality Traits, Educational Level, Religious Affiliation, Height, Weight, and Body Mass Index in Parents of a Korean Twin Sample. Twin Research. 6(6), 467–470. https://doi:10.1375/136905203322686446

Jacobson, P. M. – Torgerson, J. S. – Sjöström, L. O. – Bouchard, C. (2006): Spouse resemblance in body mass index: effects on adult obesity prevalence in the offspring generation. American journal of epidemiology. 165(1), 101–108. https://doi:10.1093/aje/kwj342

Klíma, O. – Čuta, M. – Polcerová, L. – Zemčík, P. – Škultétyová, A. – Černý, D. – Králík, M. (2021): GROWTH: Functional Data Analysis of the human height postnatal growth in an on-line application. Anthropologia integra. 12(2), 7–17. https://doi:10.5817/AI2021-2-7

Kocsor, F. – Rezneki, R. – Juhász, S. – Bereczkei, T. (2011): Preference for Facial Self-Resemblance and Attractiveness in Human Mate Choice. Archives of Sexual Behavior. 40(6), 1263–1270. https://doi:10.1007/s10508-010-9723-z

Koníková, L. (2021): The role of body assortative mating of parents in development of their offspring. Brno. Diploma Thesis. Masaryk University. https://is.muni.cz/auth/th/aig06/DP_Konikova_FINAL.pdf

Kościński, K. (2007): Facial attractiveness: General patterns of facial preferences. Anthropological Review. 70(1), 45–79. https://doi:10.2478/v10044-008-0001-9

Králík, M. – Klíma, O. – Čuta, M. – Malina, R. M. – Kozieł, S. – Polcerová, L. – Škultétyová, A. – Španěl, M. – Kukla, L. – Zemčík, P. (2021): Estimating Growth in Height from Limited Longitudinal Growth Data Using Full-Curves Training Dataset: A Comparison of Two Procedures of Curve Optimization—Functional Principal Component Analysis and SITAR. Children. 8(10), 934. https://doi:10.3390/children8100934

Little, A. C. – Burt, D. M. – Perrett, D. I. (2006): Assortative mating for perceived facial personality traits. Personality and Individual Differences. 40(5), 973–984. https://doi:10.1016/j.paid.2005.09.016

Low, N. – Cui, L. – Merikangas, K. R. (2007): Spousal concordance for substance use and anxiety disorders. Journal of Psychiatric Research. 41(11), 942–951. https://doi:10.1016/j.jpsychires.2006.11.003

Lucas, A. (1991): Programming by early nutrition in man. The Childhood Environment and Adult Disease. CIBA Foundation Symposium 156, 38–55. Wiley, Chichester, U.K.

Luo, S. (2017): Assortative mating and couple similarity: Patterns, mechanisms, and consequences. Social and Personality Psychology Compass. 11(8), 1–14. https://doi:10.1111/spc3.12337

Miller, G. F. (1998): How Mate Choice shaped Human Nature: A review of sexual selection and human evolution. In: C. Crawford, D. Krebs (eds.). Handbook of evolutionary psychology: Ideas, issues, and applications. 1–41. https://bit.ly/3oNyCq9

Ochoa, G. – Jaffé, K. (1999): On Sex, Mate Selection and the Red Queen. Journal of Theoretical Biology. 199(1), 1–9. https://doi:10.1006/jtbi.1999.0931

Pearson, K. (1903): Assortative Mating in Man: A Cooperative Study. Biometrika. 2(4), 481–498. https://doi:10.2307/2331510

Penton-Voak, I. S. – Perrett, D. I. – Peirce, J. W. (1999): Computer graphic studies of the role of facial similarity in judgements of attractiveness. Current Psychology. 18(1), 104–117. https://doi:10.1007/s12144-999-1020-4

Pohlert, T. (2022): _PMCMRplus: Calculate Pairwise Multiple Comparisons of Mean Rank Sums Extended_. R package version 1.9.4 (online). https://CRAN.R-project.org/package=PMCMRplus

R Core Team (2020): R: A language and environment for statistical computing [software]. (online). R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. https://www.R-project.org/

Ramsay, J. O. – Graves, S. – Hooker, G. (2020): fda: Functional Data Analysis. R package version 5.1.9. (online). https://CRAN.R-project.org/package=fda

Roberts, S. C. – Little, A. C. (2008): Good genes, complementary genes and human mate preferences. Genetica. 132(3), 309–321. https://doi:10.1007/s10709-007-9174-1

Rohlf, F. J. (2017): TpsDig2 2.31 [software]. (online). http://www.sbmorphometrics.org/

Rohlf, F. J. (2019): Tps Utility program 1.78 [software]. (online). http://www.sbmorphometrics.org/

Rushton, J. P. – Russell, R. J. H. – Wells, P. A. (1984): Genetic similarity theory: Beyond kin selection. Behavior Genetics. 14(3), 179–193. https://doi:10.1007/BF01065540

Rushton, J. P. (1988): Genetic similarity, mate choice, and fecundity in humans. Ethology and Sociobiology. 9(6), 329–333. https://doi:10.1016/0162-3095(88)90025-8

Speakman, J. R. – Djafarian, K. – Stewart, J. – Jackson, D. M. (2007): Assortative mating for obesity. The American Journal of Clinical Nutrition. 86(2), 316–323. https://doi:10.1093/ajcn/86.2.316

Spuhler, J. N. (1968): Assortative mating with respect to physical characteristics. Eugenics Quarterly. 15(2), 128–140. https://doi:10.1080/19485565.1968.9987763

Thiessen, D. – Gregg, B. (1980): Human assortative mating and genetic equilibrium: An evolutionary perspective. Ethology and Sociobiology. 1(2), 111–140. https://doi:10.1016/0162-3095(80)90003-5

Thiessen, D. – Young, R. K. – Delgado, M. (1997): Social pressures for assortative mating. Personality and Individual Differences. 22(2), 157–164. https://doi:10.1016/S0191-8869(96)00181-X

Todd, P. M. – Penke, L. – Fasolo, B. – Lenton, A. P. (2007): Different cognitive processes underlie human mate choices and mate preferences. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 104(38), 15011–15016. https://doi:10.1073/pnas.0705290104

Urbanová, P. – Ferková, Z. – Jandová, M. – Jurda, M. – Černý, D. – Sochor, J. (2018): Introducing the FIDENTIS 3D Face Database. Anthropological Review. 81(2), 202–223.
https://doi:10.2478/anre-2018-0016

Watson, D. – Klohnen, E. C. – Casillas, A. – Simms, N. – Haig, J. – Berry, D. S. (2004): Match Makers and Deal Breakers: Analyses of Assortative Mating in Newlywed Couples. Journal of Personality. 72(5), 1029–1068. https://bit.ly/3wBtWWL

Wells, J. C. K. (2003): The Thrifty Phenotype Hypothesis: Thrifty Offspring or Thrifty Mother? Journal of Theoretical Biology. 221, 143–161. https://doi.org/10.1006/jtbi.2003.3183

Wolanski, N. – Siniarska, A. (1984): Species module and assortative mating in man. Journal of Human Evolution. 13(3), 247–253. https://doi:10.1016/S0047-2484(84)80009-3

Wolf, P. S. A. – Figueredo, A. J. (2011): Fecundity, Offspring Longevity, and Assortative Mating: Parametric Tradeoffs in Sexual and Life History Strategy. Biodemography and Social Biology. 57(2), 171–183. https://doi:10.1080/19485565.2011.614569

Wong, Y. K. – Wong, W. W. – Lui, K. F. H. – Wong, A. C.-N. (2018): Revisiting facial resemblance in couples. PLOS ONE. 13(1), 1–12. https://doi:10.1371/journal.pone.0191456

Wu, R. – Liu, Z. – Guo, Q. – Cai, M. – Zhou, J. (2019): Couple Similarity on Personality, Moral Identity and Spirituality Predict Life Satisfaction of Spouses and Their Offspring. Journal of Happiness Studies. 21. 1–22. https://doi:10.1007/s10902-019-00108-8

Zietsch, B. P. – Verweij, K. J. H. – Heath, A. C. – Martin, N. G. (2011): Variation in human mate choice: Simultaneously investigating heritability, parental influence, sexual imprinting, and assortative mating. The American naturalist. 177(5), 605–616. https://doi:10.1086/659629

Metriky

0

0


91

Views