Hybridní globalizace tradiční čínské medicíny. Etnografická analýza praktikujících v Miláně

Roč.13,č.1(2022)
Anthropologia integra

Abstrakt

Podle Světové zdravotnické organizace se dnes tradiční čínskou medicínou (TCM) zabývá více než 300 000 lékařů v přibližně 100 000 klinikách čínské medicíny ve více než stovce zemí světa. Kromě jejího vzkvétajícího uplatnění přitahuje TCM stále větší pozornost antropologů. Zatímco mnohé mezinárodní studie ukázaly, jak v Číně západní biomedicínský model silně ovlivňuje akademickou výuku i praxi TCM, konkrétní studie v rámci Evropy, zejména v Itálii, dnes stále chybí. Cílem článku je na základě analýzy toho, jak se TCM praktikuje ve městě Miláně, podrobně prozkoumat vztah mezi TCM a biomedicínou a obecně mezi modernitou a tradicí. Prostřednictvím etnografické studie prováděné v Miláně mezi listopadem 2020 a květnem 2021 byly zkoumány rozmanité způsoby překladu znalostí a interpretace postupů místními lékaři TCM. Prostřednictvím rozhovorů a pozorování lékařských praktik deseti různých lékařů vedl výzkum k identifikaci tří odlišných kategorií ve vztahu k lékařům TCM v Miláně: “puristé”, “integrátoři” a “hybridizátoři”. V rámci tohoto příspěvku se zaměřuji na jejich podobnosti a rozdíly a ukazuji, jak TCM nabývá podoby hybridní a lokální praxe.


Klíčová slova:
tradiční čínská medicína; globalizace; hybrid; lékařský pluralismus; etnografie; Milán
Reference

Barnes, Linda L. (2003): The acupuncture wars: the professionalizing of American acupuncture – A view from Massachusetts. Medical Anthropology, 22, 261-301.

Bertaux, Daniel (1981): Biography and society. The life history approach in the social sciences. Beverly Hills, Calif: Sage Publications.

Bourdieu, Pierre (1977): Outline of a theory of practice. Cambridge University Press.

Cheng, Anne (1997): Histoire de la pensée chinoise. Paris: Seuil.

Croizier, Ralph C. (1968): Traditional medicine in modern China. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Farquhar, Judith (1994): Knowing Practice. The clinical Encounter of Chinese Medicine. Boulder: Westview Press.

Geertz, Clifford (1973): The interpretation of cultures. New York: Basic Books.

Geertz, Clifford (2000): Available light. Anthropological reflections on philosophical topics. Princeton: Princeton University Press.

Hsu, Elisabeth (1999): The transmission of Chinese medicine. Cambridge University Press.

Jullien, François (1993): Figures de l’immanence. Pour une lecture philosophique du Yi king, le Classique du Changement. Paris: Grasset.

Jullien, François (2005): Conferénce sur l’efficacité. Presses Universitaires de France.

Kaptchuk, Ted J. (1983): The web that has no weaver. Understanding Chinese medicine. New York: Congdon & Weed.

Kleinman, Arthur (1978): Concepts and a model for the comparison of medical systems as cultural systems. Social Science and Medicine, 12, 85-93.

Kleinman, Arthur (1995): Writing at the margin. Discourse between anthropology and medicine. University of California Press.

Li, Yang (1998): Books of Changes and traditional Chinese medicine. China: Beijing Science & Technology Press.

Lan, Fengli (2012): Culture, philosophy, and Chinese medicine. Viennese Lectures. Peter Lang.

Latour, Bruno - Woolgar, Steve (1986): Laboratory life. The construction of scientific facts. Princeton University Press.

Latour, Bruno (1991): Nous n'avons jamais été modernes. Essai d'anthropologie symétrique. Paris: La Découverte.

Liu, Wenxian – Lu, Linwei – Ma, Cheng – Yan, Cheng – Zhao, Zhengxiao – Mohammadtursun, Nabijan – Hu, Lingli – Tulake, Wuniqiemu – Jiang, Shan – Gao, Zhen – Zhang, Yuanhao – Dong, Jingcheng (2018): The evolution of traditional Chinese medicine as a disciplinary concept and its essence throughout history. Traditional Medicine and Modern Medicine, 1(3), 171–180.

Malighetti, Roberto – Molinari, Angela (2016): Il metodo e l’antropologia. Il contributo di una scienza inquieta. Milano: Raffaello Cortina Editore.

Marcus, George E. (1995): Ethnography in/of the world system. The emergence of multi-sited ethnography. Annual Review of Anthropology, 24, 95-117.

Pizza, Giovanni (2017): Antropologia medica. Roma: Carocci editore.

Scheid, Volker (2002): Chinese medicine in contemporary China. Duke University Press.

Taylor, Kim (2005): Chinese medicine in Early Communist China, 1945-63. A Medicine of Revolution. RoutledgeCurzon.

Tedlock, Barbara (1991): From participant observation to the observation of participation. The emergence of narrative ethnography. Journal of Anthropological Research, 47(1), 69-94.

Unschuld, Paul U. (2018): Traditional Chinese medicine. Heritage and adaptation. Columbia University Press.

Veith, Ilza (Trans.) (1966): Huang Ti nei ching su wen. The Yellow Emperor's classic of internal medicine. Berkeley: University of California Press.

Wiesener, Solveig – Falkenberg, Torkel – Hegyi, Gabriella – Hök, Johanna - Roberti di Sarsina, Paolo – Fønnebø, Vinjar (2012): Legal Status and Regulation of Complementary and Alternative Medicine in Europe. Forsch Komplementmed, 19(2):29-36. (online). Doi: 10.1159/000343125.

World Health Organization (2013): WHO Traditional Medicine Strategy: 2014-2023. (online). https://www.who.int/publications/i/item/9789241506096

Wu, Yan – Fischer, Warren (1997): Practical Therapeutics of Traditional Chinese Medicine. Paradigm Publications.

Metriky

0

0


57

Views

35

PDF (English) views