Antropologie těla

Martin Soukup, Michaela Balcerová

Abstrakt

Předmětem studie je antropologie těla jako samostatné antropologické oblasti. Autoři rozlišili organickou a kulturní dimenzi lidského těla. Antropologie zkoumá tělo na třech strukturálních úrovních, které odpovídají třem hlavním typům kulturních prvků: artefakty, normy a významy. Vymezené úrovně lze s ohledem na antropologii těla uchopit prostřednictvím procesů úpravy, disciplinace a semiotizace těla.

Bibliografická citace

Soukup, M. – Balcerová, M. (2011): Antropologie těla. Anthropologia integra, 2(1), 31-41. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/AI2011-1-31

Klíčová slova

tělo; antropologie; antropologie těla; kultura

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Aristoteles (1984): Člověk a příroda. Praha: Svoboda.

Augustin, Aurelius (1997): Vyznání. Praha: Kalich.

Barth, Frederik (1995): Cosmologies in the Making. Cambridge: Cambridge University Press.

Bourdieu, Pierre (2000): Nadvláda mužů. Praha: Karolinum.

Canning, Kathleen (1999): The Body as Method? Reflections on the Place of the Body in Gender History. Gender and History, 11(3), 499–513.

Douglas, Mary (2001): Purity and Danger. London: Routledge.

Drnková, Zdena – Syllabová, Růžena (1983): Záhada leváctví a praváctví. Praha: Avicenum.

Elias, Norbert (2006): O procesu civilizace, díl 1. Praha: Argo.

Elias, Norbert (2007): O procesu civilizace, díl 2. Praha: Argo.

Foucault, Michel (1999): Dějiny sexuality I. Vůle k vědění. Praha: Hermann & synové.

Foucault, Michel (2000): Dohlížet a trestat: Kniha o zrodu vězení. Praha: Dauphin.

Foucault, Michel (2003): Dějiny sexuality II. Užívání slastí. Praha: Hermann & synové.

Foucault, Michel (2003): Dějiny sexuality III. Péče o sebe. Praha: Hermann & synové.

Haviland, William (1991): Cultural Anthropology. Fort Worth: Holt, Rinehart and Winston.

Herz, Robert (1973): The Pre-eminence of the Right Hand: A Study in Religious Polarity. In: Needham, Rodney, ed., Right & Left. Chicago: The University of Chicago Press, 3–31.

Hogbin, Ian (1970): The Island of Menstruating Man. Prospect Heights: Waveland Press, Inc.

Laqueur, Thomas (1999): Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud. London: Harvard University Press.

Leahy, Michael (1991): Explorations into Highland New Guinea, 1930–1935. Tuscaloosa: The University of Alabama Press.

Lévi-Strauss, Claude (1966): Smutné tropy. Praha: Odeon.

Malina, Jaroslav, a kolektiv (2007): Kruh prstenu: Světové dějiny sexuality, erotiky a lásky od počátků do současnosti v reálném životě, krásné literatuře, výtvarném umění a dílech českých malířů a sochařů inspirovaných obsahem této knihy, 1: „Celý svět“ kromě euroamerické civilizace. Brno: Akademické nakladatelstvíCERM – Nakladatelství a vydavatelství NAUMA.

Malina, Jaroslav a kolektiv (2009): Antropologický slovník aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění). Brno: Akademické nakladatelstvíCERM.

Mauss, Marcel (1972): Soziologie und Anthropologie. Band II. München: Carl Hanser Verlag.

Miner, Horace (1956): Body Ritual among the Nacirema. American Anthropologist, 58(3), 503–507. DOI: https://doi.org/10.1525/aa.1956.58.3.02a00080

Munková, Gabriela (2004): Sociální deviace. Praha: Karolinum.

Murphy, Robert (2001): Umlčené tělo. Praha: Sociologické nakladatelství.

Newman, Philip – Boyd, David (1982): The Making of Man: Ritual and Meaning in Awa Male Initiation. In: Herdt, Gilbert, ed., Rituals of Manhood: Male Initiation in Papua New Guinea. Berkeley: University of California Press, 239–285.

Ortner, Sherry (1998): Má se žena k muži jako příroda ke kultuře? In: Oates-Indruchová, Libora, ed., Dívčí válka s ideologií. Praha: Sociologické nakladatelství, 89–114.

Pascal, Blaise (1973): Myšlenky. Praha: Odeon.

Pitts-Tylor, Victoria, ed. (2008): Cultural Encyclopedia of the Body. Westport: Greenwood Press.

Renzetti, Claire – Curran, Daniel (2003): Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum.

Rousseau, Jean Jacques (1926): Emil: Čili o vychování. Olomouc: R. Promberger.

Skupnik, Jaroslav (2007): Kultury sexuality: Západ a ženská obřízka. Kulturně antropologická perspektiva. In: Malina, Jaroslav, ed., Panoráma antropologie biologické – sociální – kulturní: Modulové učební texty pro studenty antropologie a „příbuzných“ oborů. Edice Scientia Nadace Universitas. Brno: Akademické nakladatelstvíCERM – Masarykova univerzita.

Soukup, Václav (2011): Antropologie: Teorie člověka a kultury. Portál: Praha.

Synek, František (1991): Záhady levorukosti: Asymetrie u člověka. Praha: Horizont.

Urla, Jacqueline – Swedlund, Alan (2007): Measuring Up to Barbie: Ideals of the Feminine Body in Popular Culture. In: Podolefsky, Aaron – Brown, Peter, eds., Applying Cultural Anthropology. New York: McGraw-Hill, 145–155.

Vachala, Břetislav (2009): Staroegyptská Kniha mrtvých. Praha: Dokořán.

Vrhel, František (2002): Antropologie sexuality: Sociokulturní hledisko. In: Malina, Jaroslav, ed., Panoráma biologické a sociokulturní antropologie: Modulové učební texty pro studenty antropologie a „příbuzných“ oborů, 4. svazek. Edice Scientia Nadace Universitas Masarykiana. Brno: Masarykova univerzita v Brně – Nakladatelství a vydavatelství NAUMA.

Wright, Ed (2007): Left-Handed History of the World. London: Murdoch Books.

Zoche, Hermann-Josef (2006): Vidím svět i z druhé strany: Mimořádné schopnosti leváků. Praha: Euromedia Group – Ikar.

https://doi.org/10.5817/AI2011-1-31


Crossref Cited-by (6)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Medicínská antropologie jako součást antropologického diskurzu
Václav Soukup
Anthropologia integra  ročník: 11,  číslo: 1,  první strana: 19,  rok: 2020  
https://doi.org/10.5817/AI2020-1-19

2. Spiritualita a kultura
Kamila Němečková
Anthropologia integra  ročník: 5,  číslo: 1,  první strana: 29,  rok: 2014  
https://doi.org/10.5817/AI2014-1-29

3. Kultura a tradice: rekapitulace vztahu dvou alternativních pojmů
Vít Erban
Anthropologia integra  ročník: 11,  číslo: 1,  první strana: 43,  rok: 2020  
https://doi.org/10.5817/AI2020-1-43

4. Cultural Planning in the Context of Urban and Sustainable Development
Kateřina Vojtíšková, Markéta Poláková, Věra Patočková
Anthropologia integra  ročník: 7,  číslo: 1,  první strana: 69,  rok: 2016  
https://doi.org/10.5817/AI2016-1-69

5. Antropologie těla
Martin Soukup, Michaela Balcerová
Anthropologia integra  ročník: 2,  číslo: 1,  první strana: 31,  rok: 2011  
https://doi.org/10.5817/AI2011-1-31

6. Cestovatelství a kulturní kontakt
Václav Soukup
Anthropologia integra  ročník: 4,  číslo: 1,  první strana: 31,  rok: 2013  
https://doi.org/10.5817/AI2013-1-31