Crossref Cited-by (6)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Medicínská antropologie jako součást antropologického diskurzu
Václav Soukup
Anthropologia integra  ročník: 11,  číslo: 1,  první strana: 19,  rok: 2020  
https://doi.org/10.5817/AI2020-1-19

2. Spiritualita a kultura
Kamila Němečková
Anthropologia integra  ročník: 5,  číslo: 1,  první strana: 29,  rok: 2014  
https://doi.org/10.5817/AI2014-1-29

3. Kultura a tradice: rekapitulace vztahu dvou alternativních pojmů
Vít Erban
Anthropologia integra  ročník: 11,  číslo: 1,  první strana: 43,  rok: 2020  
https://doi.org/10.5817/AI2020-1-43

4. Cultural Planning in the Context of Urban and Sustainable Development
Kateřina Vojtíšková, Markéta Poláková, Věra Patočková
Anthropologia integra  ročník: 7,  číslo: 1,  první strana: 69,  rok: 2016  
https://doi.org/10.5817/AI2016-1-69

5. Antropologie těla
Martin Soukup, Michaela Balcerová
Anthropologia integra  ročník: 2,  číslo: 1,  první strana: 31,  rok: 2011  
https://doi.org/10.5817/AI2011-1-31

6. Cestovatelství a kulturní kontakt
Václav Soukup
Anthropologia integra  ročník: 4,  číslo: 1,  první strana: 31,  rok: 2013  
https://doi.org/10.5817/AI2013-1-31