Symbolismus, neřest a dekadence v díle Féliciena Ropse: Příspěvek k antropologii sexuality

Barbora Půtová

Abstrakt

Předmětem studie je uměnovědná, antropologická a historická analýza grafického díla belgického ilustrátora a grafika Féliciena Ropse (1833–1898). Originální umělecká tvorba Ropse integrovala dekadentní erotiku, nihilistický symbolismus a tabuizovaná sexuální témata. Zvláštní pozornost je věnována alegorickým listům La Tentation de Saint-Antoine (1878) a La Dame au cochonPornocratès (1878), které tvoří mezník Ropsova kontroverzního díla. Cílem studie je představit grafický cyklus Les Sataniques (1882), jenž je uměleckou oslavou Satana, vášní, násilí, smyslnosti a vypjatého individualismu. Soubor grafických listů Les Sataniques se v této studii stal prostředkem k interpretaci vztahu ženy a Satana jako specifické kulturní konstrukce, která je spjatá s konkrétním sociálním a historickým kontextem. Studie usiluje prokázat hypotézu, že status ženy se proměňoval v závislosti na maskulinní vládě a moci, která se podílí na schématickém vnímání jejího těla, mysli i duše.  

Bibliografická citace

Půtová, B. (2010): Symbolismus, neřest a dekadence v díle Féliciena Ropse: Příspěvek k antropologii sexuality. Anthropologia integra, 1(2), 63-70. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/AI2010-2-63

Klíčová slova

umění; dekadence; symbolismus; sexualita; Satan; žena

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Aubenas, Jacqueline – Van Rokeghem, Susane – Vercheval-Vervoort, Jeanne (2006): Des Femmes dans l'histoire en Belgique, depuis 1830. Bruxelles: Luc Pire.

Babut du Marès, Jean-Pierre (1971): Félicien Rops. Ostende: Erel.

Balzac, Honoré de (1976): Succubus aneb běs sviňavý ženský. Praha: Odeon.

Bocková, Gisela (2007): Ženy v evropských dějinách od středověku do současnosti. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Bois, Henri Antoine Jules (2009): Satanova církev. Mšeno u Mělníka: OLDM.

Bonnier, Bernadette – Carpiaux, Véronique (2006): Félicien Rops! Bei diesem Namen geht einem im Geiste eine ganze Bilderwelt auf. In: Assmann, Peter, ed., Obsessions. Weitra: Bibliothek der Provinz, 66–88

Bonnier, Bernadette – Leblanc, Véronique (1997): Félicien Rops: Vie et Œuvre. Brugge: Stichting Kunstboek.

Borossa, Julia (2002): Hysterie. In: Borossa, Julia, et al., Témata psychoanalýzy I.: nevědomí, afekty a emoce, úzkost, fantazie, hysterie. Praha: Portál.

Bricaud, Joanny (1925). Černá mše. Plzeň: Vladimír Žikeš.

Connell, R. W. (1987): Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics. Cambridge: Pollity Press.

Crowley, Aleister (1991): Kniha zákona. Brno: Horus.

De Geest, Joost (2005): Armand Rassenfosse. Bruxelles: Racine.

Delumeau, Jean (1999). Strach na Západě ve 14. – 18. století II: obležená obec. Vládnoucí kultura a strach. Praha: Odeon.

Di Nola, Alfonso Maria (1998): Ďábel a podoby zla v historii lidstva. Praha: Volvox Globator.

Didi-Huberman, Georges (2004). Invention of Hysteria: Charcot and the Photographic Iconography of the Salpêtrière. Cambridge: The MIT Press.

Dinzelbacher, Peter (2003): Světice, nebo čarodějky? Osudy „jiných“ žen ve středověku a novověku. Praha: Vyšehrad.

Fornari, Bruno (2006): Das Theater der Grausamkeit von Rops bis Kubin. In: Assmann, Peter, ed., Obsessions. Weitra: Bibliothek der Provinz, s. 40–64

Frazer, James George (1994): Zlatá ratolest. Praha: Mladá Fronta.

Ginzburg, Carlo (2003): Noční příběh: sabat čarodějnic. Praha: Argo.

Gurevič, Aron (1996): Nebe, peklo, svět: cesty k lidové kultuře středověku. H & H: Jinočany.

Haeffner, Mark (2004): Dictionary of Alchemy: From Maria Prophetissa to Isaac Newton. Kirjastus: Aeon Books Ltd.

Holub, František – Vondráček, Vladimír (2003): Fantastické a magické z hlediska psychiatrie. Praha: Columbus.

Huysmans, Joris-Karl (1908): Féliecien Rops. In: Huysmans, Joris-Karl, Certains. Paris: Plon-Nourrit, s. 75–118.

Huysmans, Joris-Karl (1997): Tam dole. Brno:Jota.

Huysmans, Joris-Karl – Priskil, Peter (2008): Jenseits des Bösen. Das erotische Werk von Félicien Rops. Freiburg: Ahriman-Verlag.

Institoris, Henricus – Sprenger, Iacobus (2005): Malleus Maleficarum Kladivo na čarodějnice. Praha: Michal Zítko – Otakar II.

Kahn, Gustave (1907): Das Weib in der Karikatur Frankreichs. Stuttgart: Hermann Schmidts Verlag.

Klapisch-Zuber, Christiane (2008): Mužství a ženství. In: Le Goff, Jacques – Schmidt, Jean-Claude, eds., Encyklopedie středověku. Praha: Vyšehrad, s. 413–423.

Lachman, Gary (2006): Temná múza: vliv okultismu na literaturu 18. až 20. století. Praha: Volvox Globator.

LaVey, Anton Szandor (2007): Satanská bible. Praha: Baronet.

Legrand, Francine-Claire (1994): Félicien Rops a symbolismus. In: Dalem, Amand – Zlatohlávek, Martin, eds., Félicien Rops: [Katalog výstavy] Praha 18. 11. 1994 – 29. 1. 1995. Praha: Národní galerie, s. 11–15.

Lurker, Manfred (2005): Slovník symbolů. Praha: Knižní klub.

Míčko, Miroslav (1958): Caprichos: Grafické listy. Praha: SNKLHU.

Mirbeau, Octave (1993) : Félicien Rops. In: Michel, Pierre – Nivet, Jean-François, eds., Combats esthétiques I. Paris: Séguier, 240–243.

Muchembled, Robert (2008): Dějiny Ďábla. Praha: Argo.

Musil, Roman (1994): Ohlasy díla Féliciena Ropse v českém prostředí na přelomu 19. a20. století.“ In: Dalem, Amand – Zlatohlávek, Martin, eds., Félicien Rops: [Katalog výstavy] Praha 18. 11. 1994 – 29. 1. 1995. Praha: Národní galerie, s. 17–21.

Neškudla, Bořek (2003): Encyklopedie řeckých bohů a mýtů. Praha: Libri.

Oberchristl, Monika (2006): Dämonische Frauendarstellungen in den Zeichnungen Alfred Kubins mit ikonographischen Vergleichsbeispielen aus der Bildwelt des Félicien Rops. In: Assmann, Peter, ed., Obsessions. Weitra: Bibliothek der Provinz, s. 102–122.

Pierrot, Jean (1977): L'Imaginaire decadent (1880–1900). Paris: Presses Universitaires de France.

Platón (2008): Timaios, Kritias. Praha: OIKOYMENH.

Przybyszewśki, Stanislav (1993): Satanova synagoga. Brno: Luboš Koláček.

Půtová, Barbora (2009): Rops, Félicien-Joseph-Victor. In: Malina, Jaroslav ed. Antropologický slovník aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. Brno: Akademické nakladatelstvíCERM, s. 3452–3455.

Rouir, Eugène (1992): Félicien Rops: Catalogue Raisonné de l'Œuvre Gravé et Lithographié II. Bruxelles: Claude Van Loock.

Schade, Sigfrid (1983): Schadenzauber und die Magie des Korpers: Hexenbilder der frühen Neuzeit. Worms: Wernersische Verlagsgesellschaft.

Schöne, Albrecht (1993): Götterzeichen, Liebeszauber, Satanskult. Neue Einblicke in alte Goethe-Texte. München: C. H. Beck.

Stead, Evanghélia (2004): Le Monstre, le Singe et le Fœtus: Tératogonie et Décadence dans l'Europe Fin-de-siècle. Genève: Droz.

Temperani, Alessandra Pecchioli (1990): Barbey d'Aurevilly en Italie. In: Berthier, Philippe, ed., Barbey d'Aurévilly: cent ans après (1889–1989). Geneve: Droz, s. 23–31.

Thomas, Benjamin – Toro, Gianluca (2008): Drogy snění. Praha: Volvox Globator.

Urban, Otto M. (2006): V barvách chorobných: Idea dekadence a umění v českých zemích 1880–1914. Praha: Arbor vitae.

Van Dülmen, Richard (1990): Kultura a každodenní život v raném novověku [16. – 18. století] III.: náboženství, magie, osvícenství. Praha: Argo.

Védrine, Hélène (1997): Felicien Rops Josephin Péladan: Correspondance. Paris: Séguier.

Védrine, Hélène (1998): Félicien Rops. Mémoire pour nuire à l'histoire artistique de mon temps et autres feuilles volantes. Bruxelles: Labor.

Zeno, Thierry (1985): Les Muses Sataniques: Œuvre Graphique et Lettres Choisies. Bruxelles: Jacques Antoine.

https://doi.org/10.5817/AI2010-2-63