Mezi Afrikou a Evropou: Etnografická studie ze života iregulérních imigrantů z Afriky, žijících v Neapoli

Roč.11,č.2(2020)

Abstrakt

Případová studie se zaměřuje na téma iregulérních imigrantů z Afriky (immigrante clandestini) žijících v Neapoli, v tendencích novelizace migračního zákona tzv. Salviniho dekretem. Studie diskutuje nad konceptem iregulérní a ilegální migrace a přibližuje jejich alternativu v rámci italského prostředí. Kvalitativní metoda etnografického výzkumu s prvky fenomenologie umožnila identifikovat hlavní faktory života iregulérních imigrantů (tzv. clandestinů) v Neapoli, a to na základě dat sebíraných v rámci 23 polostrukturovaných rozhovorů, které byly provedeny na podzim roku 2019. Studie mapuje proces, kterým tito imigranti procházejí od svého příjezdu do Itálie, podmínky jejich života v příjímacích centrech prvního a druhého řádu, jejich participaci na neformální ekonomice jako hlavního pull faktoru, vzájemné vztahy uvnitř africké komunity a v neposlední řadě také sleduje jejich vztahy s majoritní italskou společností.


Klíčová slova:
Clandestini, iregulérní migrace, Dekret Salvini, africká komunita, etnografický výzkum
Biografie autora

Kateřina Hojgrová

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci, Interní doktorand
Reference

Boccagni, P. (2018): Migration and the search for home mapping domestic space in migrants everyday lives. Basingstoke: Palgrave MacMillan.

Cambiamenti del decreto sicurezza e immigrazione. (2019): [Online] UNHCR. [cit. 15.1. 2020] Dostupné z https://www.unhcr.it/risorse/carta-di-roma/fact-checking/2019-gennaio-cambiamenti-del-decreto-sicurezza-immigrazione.

Che cosa sono i Cas, lo Sprar e gli Hotspot. (2018): [Online] Openpolis. [cit. 20.1.2020] Dostupné z https://www.openpolis.it/parole/che-cosa-sono-i-cas-lo-sprar-e-gli-hotspot.

Colluci, M. (2018): Per una storia del governo dell’immigrazione straniera in Italia: dagli anni sessanta alla crisi delle politiche. Meridiana 32(1), 9–36.

Concas, A. (2017): Il reato di immigrazione clandestina. [Online] Diritto & Diritti [cit. 27.12.2019] Dostupné z https://www.diritto.it/il-reato-di-immigrazione-clandestina.

Ethical issues in irregular migration research. (2008). [Online] Evropská Komise. [cit 16.12.2019]. Dostupné z https://ec.europa.eu/migrant-integration/index.cfm?action=media.download&uuid=2A981619-FBC3-16FC-20988E903B456E97.

Cruscotto statistico giornaliero. (2019): [Online] Governo di interno Italia. [cit. 12.12. 2019]. Dostupné z http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_19-11-2019.pdf.

Geertz, C. (2000): Interpretace kultur: vybrané eseje. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Harney, N. (2011): Accounting for African migrants in Naples, Italy. Critical Perspectives on Accounting 22 (4), 644–653. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2010.08.003

Hendl, J. (2005): Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál.

Is italian agriculture a pull factor for irregular migration- and if so, why? (2018): [Online] Opensociety. [Cit. 27.1. 2020]. Dostupné z https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/ba12312d-31f1-4e29-82bf-7d8c41df48ad/is-italian-agriculture-a-pull-factor-for-irregular-migration-20181205.pdf.

Il sistema di accoglienza dei migranti in Italia, spiegato per bene. (2020): [Online] Lenius.[Cit. 1.2.2020] Dostupné z https://www.lenius.it/sistema-di-accoglienza-dei-migranti-in-italia.

Kaufmann, J. (2010): Chápající rozhovor. Praha: Sociologické nakladatelství SLON

Libyan Detention Centers – A Legal Analysis. [Online]. Xchange Foundation.[Cit.12.12.2019] Dostupné z http://xchange.org/map/Libya_DC.html

Lucht, H. (2011): Darkness before Daybreak African Migrants Living on the Margins in Southern Italy Today. University of California Press, Meeteren, Migranti la sfida dell integrazione. (2018): [Online] Istituto per gli studi di politica internazionale. [Cit. 12.12.2019]. Dostupné z https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/paper_ispi-cesvi_2018.pdf. https://doi.org/10.1525/california/9780520270718.001.0001

Morone A. (2017): Policies, Practices, and Representations Regarding Sub-Saharan Migrants in Libya: From the Partnership with Italy to the Post-Qadhafi Era. In: Gaibazzi, P. – Dünnwald, S. – Bellagamba, A. (eds) EurAfrican Borders and Migration Management. New York: Palgrave Series in African Borderlands Studies. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/978-1-349-94972-4_6

International and internal migration. (2017): [Online]Instituzione nazionale di statistica. [Cit 17.12.2020] Dostupné https://www.istat.it/en/archivio/213837.

Savino, R. (2017): La crisi migratoria tra Italia e Unione europea. Diagnosi e prospettive. Napoli: Editoriale Scientifica.

Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny. [Online]Směrnice Evropského Parlamentu. [Cit. 20.1.2020] Dostupné https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32003L0086.

Sciotrino, G. (2009): Fortunes and miseries of Italian labour migration policy. [Online] Centro studi di politica internazionale.[cit. 10.12.2019].Dostupné z https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/country_mig-italia-sciortino.pdf.

Number of immigrants arrived in Italy between 2019 and 2020, by nationality. [Online] Statista [cit. 28.2.2020] Dostupné https://www.statista.com/statistics/779300/number-of-immigrants-landed-in-italy-by-nationality.

Talani, L. (2019): The Italian Way to Globalisation: Moving to the Dark Side Between Irregular Migration and the Underground Economy. 171–199 In: Talani, L. – Roccu, R. (eds.) The Dark Side of Globalisation. Cham: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05117-4_7

Triandafyllidou, A. (2016): Irregular Migration in Europe in the Early 21st Century. 1–23, In: Triandafyllidou, A. (ed.) Irregular Migration in Europe: Myths and Realities. Farnham: Ashgate Publishing Limited. https://doi.org/10.4324/9781315589848

Yin, R. (2014): Case Study Research: Design and Methods. London: SAGE Publications.

Metriky

0

0


194

Views

135

PDF views