O věcech budoucích: Filozofická antropologie

H. James Birx, Branko Milićević

Abstrakt

Filozofická antropologie, nahlížena z kosmické perspektivy a na evoluční úrovni, by aktuálně měla zaměřit vědecké a racionální úvahy na možnou budoucnost našeho druhu, připravujícího se na výpravy mimo náš nejbližší okruh materiálního vesmíru. Pokroky v nanotechnologiích a bioinženýrství umožní nejen další biotechnické vylepšení „lidského živočicha“, ale i jeho existenci na jiných světech. Pokud si lidstvo udrží dynamickou integritu a zájem vyvíjet se, bude náš druh směřovat svůj vývoj více a více ze současného stavu humánního Homo sapiens k trans-humánnímu Homo futurensis a nakonec k post-humánní úrovně existence v podobě kosmické nad-bytosti. Naši potomci dokonce mohou objevit formy života vzniklé v procesu exo-evoluce, včetně inteligentních bytostí, na vnějších planetách a měsících. Vzdálené kosmické nad-bytosti mohou dokonce dosáhnout nesmrtelnosti s tím, jak budou obývat různé oblasti mezihvězdného prostoru. Jejich hodnoty, zkušenosti a světonázor budou nepochybně mimo naši představivost. Podobně jako u většiny druhů, které kdysi obývaly Zemi (včetně některých prehistorických forem hominidů), přirozené vyhynutí našeho vlastního druhu či jeho potomků vždy zůstává znepokojivou možností.

Bibliografická citace

Birx, H. James – Milićević, Branko (2019): On the Things to Come: Philosophical Anthropology. Anthropologia integra, 10(2), 69–88. https://doi.org/10.5817/AI2019-2-69

Klíčová slova

Kosmologie; evoluce; budoucnost; nesmrtelnost; nanotechnologie; post-humánní; věda; trans-humánní; vesmír; světonázor

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Alexander, Samuel (1966): Space, Time, and Deity. 2 vols. New York: Dover. Original work published 1920. https://doi.org/10.1007/978-1-349-81688-0

Ardrey, Robert (1961): African Genesis: A Personal Investigation into the Animal Origins and Nature of Man. New York: Macmillan.

Ardrey, Robert (1966): The Territorial Imperative: A Personal Inquiry into the Animal Origins of Property and Nations. New York: Atheneum.

Aristotle – McKeon, Richard, ed. (2001): The Basic Works of Aristotle. New York: Random House/Modern Library. Original work published in 1941.

Arrhenius, Svante A. (2008): Worlds in the Making: The Evolution of the Universe. New York: Harper & Brothers. Original work published 1908.

Barbour, Julian (1999): The End of Time: The Next Revolution in Physics. Oxford: Oxford University Press.

Bennett, Jeffrey O. – Donahue, Megan O. – Schneider, Nicholas – Voit, Mark (2016): The Cosmic Perspective. 8th ed. London: Pearson.

Bennett, Jeffrey O. – Shostak, Seth (2016): Life in the Universe. 4th ed. London: Pearson.

Bergson, Henri (1999): An Introduction to Metaphysics. Cambridge: Hackett. Original work published 1903.

Bergson, Henri (1998): Creative Evolution. Mineola: Dover. Original work published 1907.

Birx, H. James (2016): Charles Darwin: Biogeography & Evolution. The Environment: Journal of Environmental Sciences, Fall, 4(1), 1–11.

Birx, H. James (2009): Darwin, Charles. In: Birx, H. James, ed. Encyclopedia of Time: Science, Philosophy, Theology, & Culture. 3 vols. Thousand Oaks: SAGE Publications, vol. 1, 263–269. https://doi.org/10.4135/9781412963961

Birx, H. James (1989): Darwin & Teilhard: Some Final Thoughts. Proteus: A Journal of Ideas, Fall, 8(2), 38–46.

Birx, H. James, ed. (2006): Encyclopedia of Anthropology. 5 vols. Thousand Oaks: SAGE Publications. Refer to the relevant entries.

Birx, H. James, ed. (2009): Encyclopedia of Time: Science, Philosophy, Theology, & Culture. 3 vols. Thousand Oaks: SAGE Publications. Refer to the relevant entries.

Birx, H. James (2010): Evolution: As I See It. Anthropologia Integra 1(2), 7–10. https://doi.org/10.5817/AI2010-2-7

Birx, H. James (2010): Evolution: Science, Anthropology, and Philosophy. In: Birx, H. James, ed. 21st Century Anthropology: A Reference Handbook. 2 vols. Thousand Oaks: SAGE Publications, vol. 2, 586–599. https://doi.org/10.4135/9781412979283.n59

Birx, H. James (2006): Evolution, Human. In: Birx, H. James, ed. Encyclopedia of Anthropology. 5 vols. Thousand Oaks: SAGE Publications, vol. 2, 883–891.

Birx, H. James (2018): Giordano Bruno: The Cosmic Perspective. Anthropologia Integra 9(1), 61–74. https://doi.org/10.5817/AI2018-1-61

Birx, H. James (1988): Human Evolution. Springfield: Charles C Thomas.

Birx, H. James (2015): Identity & Evolution: Prehumans, Humans, Transhumans, Posthumans. In: Humanism: Culture or Illusion. Belgrade: University of Belgrade/Faculty of Philology, vol. 1, 177–200.

Birx, H. James (1991): Interpreting Evolution: Darwin & Teilhard de Chardin. Amherst: Prometheus Books.

Birx, H. James (2016): Interpreting Evolution: Darwin, Nietzsche, & Teilhard de Chardin. INCISS: The Journal Of International Civilization Studies, Winter, 1(2), 22–46.

Birx, H. James (2018): Introduction: On Evolving Life. In: Birx, H. James, ed. Frankenstein: Critical Reflections. Belgrade: Belpak, 44–95.

Birx, H. James (2000-2001): Marvin Farber: From Phenomenology to Materialism. In: The New Zealand Rationalist & Humanist, Summer, 2–7.

Birx, H. James (2006): Nietzsche, Friedrich. In: Birx, H. James, ed. Encyclopedia of Anthropology. 5 vols. Thousand Oaks: SAGE Publications, vol. 4, 1741–1745.

Birx, H. James (2009): Nietzsche, Friedrich. In: Birx, H. James, ed. Encyclopedia of Time: Science, Philosophy, Theology, & Culture. 3 vols. Thousand Oaks: SAGE Publications, vol. 2, 1223–1224.

Birx, H. James, ed. (2012): Nietzsche & 2001: A Space Odyssey. Belgrade: University of Belgrade/University Library. Refer to the essays by H. James Birx, 4–13, 36–41.

Birx, H. James (2015): Pierre Teilhard de Chardin: Critical Reflections. Anthropologia Integra 6(1), 7–22. https://doi.org/10.5817/AI2015-1-7

Birx, H. James (1972): Pierre Teilhard de Chardin’s Philosophy of Evolution. Springfield: Charles C Thomas.

Birx, H. James (1981): Teilhard and Evolution: Critical Reflections. Humboldt Journal of Social Relations, Fall/Winter 1981-1982, 9(1),151–167.

Birx, H. James (2009): Teilhard de Chardin, Pierre. In: Birx, H. James, ed. Encyclopedia of Time: Science, Philosophy, Theology, & Culture. 3 vols. Thousand Oaks: SAGE Publications, vol. 2, 1223–1224.

Birx, H. James (1982): The Galapagos Islands. In: Collections: Buffalo Society of Natural Sciences, Winter, 62(1), 12–16. Dr. Birx had done research at the Galapagos Islands twice (1973, 1981).

Birx, H. James (1984): Theories of Evolution. Springfield: Charles C Thomas.

Birx, H. James, ed. (2010): 21st Century Anthropology: A Reference Handbook. 2 vols. Thousand Oaks: SAGE Publications. Refer to the relevant entries. https://doi.org/10.4135/9781412979283

Birx, H. James (2016): Wagner & Nietzsche: The Concept of Evolution. Anthropologia Integra 7(2), 7–21. https://doi.org/10.5817/AI2016-2-7

Birx, H. James (2018): Wagner & Nietzsche: Some Final Thoughts. INCISS: The Journal Of International Civilization Studies, Spring, 3(1):38–52. https://doi.org/10.26899/inciss.108

Blum, Harold Francis (1968): Time’s Arrow and Evolution. 3rd ed. Princeton: Princeton University Press.

Blyinsky, Gene – McLoughlin, Wayne (1981): Life in Darwin’s Universe: Evolution and the Cosmos. New York: Doubleday.

Braun, Werner von (1962): The Mars Project. Chicago: University of Illinois Press. Original work published 1953.

Bruno, Giordano (1998): Cause, Principle and Unity. Cambridge: Cambridge University Press. Original work published 1584. https://doi.org/10.1017/CBO9781139164221.005

Bruno, Giordano (2014): On the Infinite, the Universe and the Worlds: Five Cosmological Dialogues. Virginia: CreateSpace. Original work published 1584.

Bruno, Giordano (2004): The Expulsion of the Triumphant Beast. Rev. ed. Winnipeg: Bison Books. Original work published 1584.

Bruno, Giordano – Gatti, Hilary (2018): The Ash Wednesday Supper. Toronto: University of Toronto Press. Original work published 1584. https://doi.org/10.3138/9781487513184

Capek, Karel (2004): R.U.R. New York: Penguin Books. Original work published 1921.

Carroll, Michael (2015): Living Among Giants: Exploring and Settling the Outer Solar System. New York: Springer Verlag.

Catling, David C. (2014): Astrobiology: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/actrade/9780199586455.001.0001

Chambers, Robert (2015): Vestiges of the Natural History of Creation. Virginia: CreateSpace. Original work published 1844.

Chu, Ted. (2014): Human Purpose and Transhuman Potential: A Cosmic Vision for Our Future Evolution. San Rafael: Origin Press.

Cirkovic, Milan M. (2018): The Great Silence: Science and Philosophy of Fermi’s Paradox. Oxford: Oxford University Press, esp. 69–100, 263–290.

Clark, Stuart (2017): The Unknown Universe: A New Exploration of Time, Space, and Modern Cosmology. New York: Pegasus Books.

Clarke, Arthur C. (2001): 2001: A Space Odyssey. New York: Roc/New American Library/Penguin-Putnam. Includes a new Introduction by Sir Arthur C. Clarke. Original work published 1968.

Clarke, Arthur C. (2002): Dial F for Frankenstein. In: Clarke, Arthur C., The Collected Stories of Arthur C. Clarke. New York: Tom Dohwety/Orb, 822–827. Original work published 1964.

Cockell, Charles S. (2015): Astrobiology: Understanding Life in the Universe. Oxford: Wiley-Blackwell.

Condorcet, Nicolas de (1955): Sketch for a Historical Picture of the Progress of the Human Mind. New York: Noonday Press. Original work published 1796.

Crease, Robert P. (2019): The Workshop and the World: What Ten Thinkers Can Teach Us About Science and Creativity. New York: W.W. Norton.

Crick, Francis H.C. (1981): Life Itself: It’s Origins & Nature. New York: Simon & Schuster.

Cusanus, Nicholas (2007): Of Learned Ignorance. Eugene: Wipf and Stock. Original work published 1440.

Darwin, Charles R. (1991): On the Origin of Species by Means of Natural Selection: or, The Preservation of Favored Races in the Struggle for Life. Amherst: Prometheus Books. Original work published 1859. https://doi.org/10.5962/bhl.title.39967

Darwin, Charles R. (1969): The Autobiography of Charles Darwin: 1809-1882. Barlow, Nora, ed. New York: W.W. Norton. Original work published 1887, unexpurgated edition published 1958.

Darwin, Charles R. (1998): The Descent of Man and Selection in Relation to Sex. Amherst: Prometheus Books. Refer to the Introduction by H. James Birx, ix-xxviii. Original work published 1871. https://doi.org/10.5962/bhl.title.2092

Darwin, Charles R. (2000): The Voyage of the Beagle. Amherst: Prometheus Books. Refer to the Introduction by H. James Birx, vii-xxii. Original work published 1839.

Davenport, Christian (2018): The Space Barons: Elon Musk, Jeff Bezos, and the Quest to Colonize the Cosmos. New York: PublicAffairs/Hachette/Perseus Books, esp. 237–250, 265–278.

David, Leonard – Howard, Ron (2016): Mars: Our Future on the Red Planet. Washington, D.C.: National Geographic.

Davies, Paul (1995): Are We Alone?: Implications of the Discovery of Extraterrestrial Life. New York: BasicBooks/Perseus Books.

Davies, Paul (2008): The Last Three Minutes: Conjectures About the Ultimate Fate of the Universe. New York: BasicBooks/Perseus Books.

Dawkins, Richard (2009): The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution. New York: Free Press.

Dawkins, Richard (2011): The Magic of Reality: How We Know What’s Really True. New York: Free Press, esp. 179–198.

Dennett, Daniel C. (1996): Darwin’s Dangerous Idea: Evolution and the Meanings of Life. New York: Touchstone.

Dewey, John (1965): The Influence of Darwin on Philosophy, and Other Essays in Contemporary Thought. Bloomington: Indiana University Press, esp. 1–19. Original essay written 1909, published 1910. https://doi.org/10.5962/bhl.title.17966

Dick, Steven J. (2016): The Impact of Discovering Life Beyond Earth. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781316272480

Dobzhansky, Theodosius (1969): The Biology of Ultimate Concern. London: Rapp & Whiting/Open Court.

Drake, Frank – Sobel, Dava (1992): Is Anyone Out There? The Scientific Search for Extraterrestrial Intelligence. New York: Delacorte Press/Random House.

Dyson, Freeman J. (1981): Disturbing the Universe. New York: Basic Books/Perseus Books/Hachette.

Dyson, Freeman J. (2004): Infinite in All Directions. New York: Perennial/HarperCollins. Gifford Lectures 1985.

Eagleton, Terry (2017): Materialism. New Haven: Yale University Press.

Edis, Taner (2002): The Ghost in the Universe. Amherst: Prometheus Books.

Einstein, Albert (2015): Relativity: The Special and General Theory. Princeton: Princeton University Press of Jerusalem.

Engles, Frederick (1953): The Part Played by Labour in the Transition from Ape to Man. Moscow: Russian Foreign Languages. Original work published 1876.

Farber, Marvin (1968): Basic Issues in Philosophy: Experience, Reality, and Human Values. New York: Harper Torchbooks, esp. 219-222.

Farber, Marvin (1968): Naturalism and Subjectivism. Albany: State University of New York Press. Original work published 1959.

Farber, Marvin (1967): Phenomenology and Existence: Toward a Philosophy Within Nature. New York: Harper Torchbooks.

Feuerbach, Ludwig (1986): Principles of the Philosophy of the Future. Indianapolis: Hackett. Original work published 1843.

Frank, Adam (2018): Light of the Stars: Alien Worlds and the Fate of the Earth. New York: W.W. Norton.

Frauling, Christopher (2017): Frankenstein: The First Two Hundred Years. New York: Reel Art Press.

Goldschmidt, Richard (1982): The Material Basis of Evolution. New Haven: Yale University Press. Original work published 1940.

Gosse, Philip Henry (1998): Omphalos: An Attempt to Untie the Geological Knot. Woodbridge: Ox Box Press. Original work published 1857. https://doi.org/10.5962/bhl.title.147051

Gould, Stephen Jay (1997): Nonoverlapping Magisteria. Natural History, March, 106:16–22, 60–62.

Haeckel, Ernst (1916): Eternity. New York: Truth Seeker.

Haeckel, Ernst (1905): Last Words on Evolution: Popular Retrospect and Summary. 2nd. ed. New York: Peter Eckler.

Haeckel, Ernst (1992): The Riddle of the Universe. Amherst: Prometheus Books. Refer to the Introduction by H. James Birx, ix-xiv. Original work published 1899.

Hanlon, Michael (2009): Eternity: Our Next Billion Years. New York: Macmillan.

Hanson, Robin Dale (2016): The Age of Em: Work, Love, and Life When Robots Rule the Earth. Oxford: Oxford University Press.

Harari, Yuval Noah (2017): Homo Deus: A Brief History of Tomorrow. New York: Harper Perennial, esp. 280–402.

Harari, Yuval Noah (2015): Sapiens: A Brief History of Humankind. New York: Harper Perennial, esp. 397–416.

Hawking, Stephen (1993): A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes. New York: Bantam Books. Original work published 1988.

Hawking, Stephen (2018): Brief Answers to the Big Questions. New York: Bantam Books, esp. 65–86, 123–142, 197–211.

Holb, Vera M. (2015): Astrobiology: An Evolutionary Approach. Boca Raton: CRC Press.

Honenberger, Phillip, ed. (2015): Naturalism and Philosophical Anthropology: Nature, Life and the Human between Transcendental and Empirical Perspectives. London: Palgrave Macmillian. https://doi.org/10.1057/9781137500885

Husain, Amir (2017): The Sentient Machine: The Coming Age of Artificial Intelligence. New York: Simon & Schuster.

Husserl, Edmund (2013): Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology. New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315823577

Huxley, Aldous (2005): Brave New World & Brave New World Revisited. New York: Harper Perennial Modern Classics. Refer to the Foreword by Christopher Hitchens. Original works published 1932 & 1958.

Huxley, Julian S. (1992): Evolutionary Humanism. Amherst: Prometheus Books. Refer to the Introduction by H. James Birx, vii-xii and Teilhard de Chardin by Sir Julian S. Huxley, 202–217. Original work published 1964.

Huxley, Thomas H. (1959): Evidence as to Man’s Place in Nature. Ann Arbor: University of Michigan Press. Original work published 1863. https://doi.org/10.5962/bhl.title.4806

Isaacson, Walter (2017): Leonardo da Vinci. New York: Simon & Schuster.

Jackson, Michael (2013): Lifeworlds: Essays in Existential Anthropology. Chicago: University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226923666.001.0001

Kahane, Guy (2014): Our Cosmic Insignificance. Nous. December, 48(4), 745–772. https://doi.org/10.1111/nous.12030

Kaku, Michio (2018): The Future of Humanity: Terraforming Mars, Interstellar Travel, Immortality, and Our Destiny Beyond Earth. New York: Doubleday/Penguin Random House.

Kaku, Michio (2015): The Future of the Mind: The Scientific Quest to Understand, Enhance, and Empower the Mind. New York: Anchor/Random House.

Kant, Immanuel (2008): Universal Natural History and Theory of the Heavens: or, An Essay on the Constitution and the Mechanical Origin of the Entire Structure of the Universe. Rev. ed. Arlington: Richer Resources. Original work published 1755.

Kisak, Paul F., ed. (2016): Extraterrestrial Life: An Overview of Theories & Possibilities. Virginia: CreateSpace.

Kolbert, Elizabeth (2015): The Sixth Extinction: An Unnatural History. London: Picador/Macmillian.

Kozubek, Jim (2018): Modern Prometheus: Editing the Human Genome with Cris-Cas9. Rev. ed. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108597104

Kubrick, Stanley (2018): 2001: A Space Odyssey. Burbank: Warner Bros. [4K Ultra HD, Blu-ray, Digital]. Original film released by MGM in Cinerama 1969.

Kukla, Andre (2009): Extraterrestrials: A Philosophic Perspective. Lanham: Lexington Books/Rowman & Littlefield.

Kurzweil, Ray (2005): The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology. New York: Penguin Books.

La Mettrie, Julien Offray de (1996). Man Machine and Other Writings. Cambridge: Cambridge University Press. Original work published 1774. https://doi.org/10.1017/CBO9781139166713

Lamont, Corliss (1997): The Philosophy of Humanism. 8th ed. Washington, DC: Humanist Press.

Launius, Roger D. (2009): Space Stations: Base Camps to the Stars. 2nd ed. Old Saybrook: Konecky & Konecky.

Leakey, Richard E.F. (1996): The Origin of Humankind. New York: Perseus Books/Basic Books.

Leslie, John (1996): The End of the World: The Science and Ethics of Human Extinction. London: Routledge.

Linde, Andrei D. (1990): Particle Physics and Inflationary Cosmology. Boca Raton: Taylor & Francis/CRC Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-450145-4.50004-9

Lucretius (1977): On the Nature of Things. Amherst: Prometheus Books.

Martin, Michael, ed. (2006): A Cambridge Companion to Atheism. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CCOL0521842700

Martin, Michael (1992): Atheism: A Philosophical Justification. Philadelphia: Temple University Press.

Mayr, Ernst (1991): One Long Argument: Charles Darwin and the Genesis of Modern Evolutionary Thought. Cambridge: Harvard University Press.

Medawar, P.B. (1960): The Future of Man. New York: Basic Books.

Milicevic, Branko (2018): Frankenstein: Critical Reflections. In: Birx, H. James, ed. Frankenstein: Critical Reflections. Belgrade: Belpak, 96–131.

Milicevic, Branko (2012): Humans in the Cosmos! In: Birx, H. James, ed. Nietzsche & 2001: A Space Odyssey. Belgrade: University of Belgrade/University Library, 42–43.

Milicevic, Branko (2012): Lights! Camera! Action! In: Birx, H. James, ed. King Kong & Symbolism. Belgrade: University of Belgrade/University Library, 50–57.

Morgan, C. Lloyd (1927): Emergent Evolution. New York: Henry Holt. Original work published 1923.

Morris, Desmond (1969): The Human Zoo: A Zoologist’s Study of the Urban Animal. New York: McGraw-Hill.

Morris, Desmond (1967): The Naked Ape: A Zoologist’s Study of the Human Animal. New York: McGraw Hill.

Nietzsche, Friedrich (1993): Thus Spake Zarathustra. Birx, H. James, ed. Amherst: Prometheus Books. Refer to the Introduction by H. James Birx, 13–27. Original work written 1883-1885.

O’Neill, Gerard K. (2000): The High Frontier: Human Colonies in Space. 3rd ed. Burlington: Apogee Books,

Oparin, A.I. (1965): The Origin of Life. 2nd. ed. New York: Dover. Original work published 1936.

Paley, William (1963): Natural Theology. Indianapolis: Bobbs-Merrill. Original work published 1802.

Quammen, David (2018): The Tangled Tree: A Radical New History of Life. New York: Simon & Schuster.

Rachels, James (1991): Created from Animals: The Moral Implications of Darwinism. Oxford: Oxford University Press.

Radcliffe, Martin (2009): Cosmology and the Evolution of the Universe. West-Port: Greenwood/Houghton Mifflin Harcourt.

Renan, Joseph-Ernest (2015): The Future of Science: Ideas of 1848. Palala Press. Original work published 1890.

Rothery, David A. – Gilmour, Iain – Sephton, Mark A., eds. (2018): An Introduction to Astrobiology. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108355162

Ryden, Barbara (2017): Introduction to Cosmology. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Sagan, Carl (1980): Cosmos. New York: Random House.

Sagan, Carl (1997): Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space. New York: Ballantine Books/Random House.

Sagan, Carl (1973): The Cosmic Connection: An Extraterrestrial Perspective. New York: Anchor Books.

Sagan, Carl – Shklovskii, Iosif Samuilovich (1996): Intelligent Life in the Universe. San Francisco: Holden-Day.

Savulescu, Julian – Bostrom, Nick, eds. (2011): Human Enhancement. Oxford: Oxford University Press.

Schulze-Makuch, Dirk – Bains, William (2017): The Cosmic Zoo: Complex Life on Many Worlds. Cham: Springer Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-319-62045-9

Schulze-Makuch, Dirk – Irwin, Louis N. (2018): Life in the Universe: Expectations and Constraints. Cham: Springer-Praxis. https://doi.org/10.1007/978-3-319-97658-7

Sellars, Roy Wood (2012): Evolutionary Naturalism. New York: Open Court. Original work published 1922.

Sellars, Roy Wood – McGill, V.J. – Farber, Marvin, eds. (1949): Philosophy for the Future: The Quest of Modern Materialism. New York: Macmillan. https://doi.org/10.2307/125507

Sengupta, Sujan (2014): Worlds Beyond Our Own: The Search for Habitable Planets. New York: Springer Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-319-09894-4

Sheeve, Jamie (2019): Who’s Our There? National Geographic, March, 235(3):42–75.

Smith, Cameron M. (2019): Starship Humanity. Scientific American: The Story of Us, Fall, 28(4), 110–115.

Smuts, Jan Christiaan (1961): Holism and Evolution. New York: Viking Press. Original work published 1926.

Stenger, Victor J. (2014): God and the Multiuniverse: Humanity’s Expanding View of this Cosmos. Amherst: Prometheus Books.

Teilhard de Chardin, Pierre (1966): Man’s Place in Nature: The Human Zoological Group. New York: Harper & Row/HarperCollins/Perennial Classics. Original work written in New York 1949.

Teilhard de Chardin, Pierre (2001): The Divine Milieu: An Essay on the Inner Life. Rev. ed. New York: Harper Torchbooks/HarperCollins/Perennial Classics. Original work written in China 1926–1927.

Teilhard de Chardin, Pierre (2004): The Future of Man. New York: Image/Doubleday/Random House. Original work published in France 1955.

Teilhard de Chardin, Pierre (2008): The Phenomenon of Man. Rev. ed. New York: Perennial/HarperCollins. Refer to the 1958 Introduction by Sir Julian S. Huxley, 11–28. Original work written in China 1938–1940, first published in France 1955.

Toffler, Alvin (1984): Future Shock. New York: Bantum Books/Random House. Original work published 1950.

Tsiolkovsky, Konstantin E. (1963): The Call of the Cosmos. Moscow: Foreign Languages.

Unamuno, Miguel de (1976): Tragic Sense of Life. New York: Dover. Original work published 1912.

Vaihinger, Hans (2008): The Philosophy of “As If”: A System of the Theoretical, Practical and Religious Fictions of Mankind. New York: Routledge. Original work published 1924.

Velikovsky, Immanuel (2009): Earth in Upheavel. Garden City: Doubleday. Original work published 1955.

Velikovsky, Immanuel (2009): Worlds in Collision. Garden City: Doubleday. Original work published 1950.

Vernadsky, Vladimir I. – McMenamin, Mark A.S. (1998): The Biosphere. New York: Copernicus/Springer Verlag. Original work published 1926. https://doi.org/10.1007/978-1-4612-1750-3

Vitzthum, Richard C. (1995): Materialism: An Affirmative History and Definition. Amherst: Prometheus Books.

Walsh, Bryan (2019): End Times: A Brief Guide to the End of the World. New York: Hachette Books, esp. 275–306.

Ward, Peter D. – Brownlee, Donald (2008): Rare Earth: Why Complex Life is Uncommon in the Universe. New York: Copernicus/Springer-Verlag.

Watson, James D. (2012): The Annotated and Illustrated Double Helix. Rev. ed. New York: Simon & Schuster. Original work The Double Helix: A Personal Account of the Discovery of the Structure of the DNA published 1968.

Weinberg, Steven (1993): The First Three Minutes: A Modern View of the Origin of the Universe. New York: Basic Books/Perseus Books.

Wells, H.G. (2006): The Shape of Things to Come. New York: Penguin Classics. Original work published 1933.

Wells, H.G. (2017): The War of the Worlds. Virginia: CreateSpace. Original work published 1898.

Whitehead, Alfred North (1967): Adventures of Ideas. New York: Free Press. Original work published 1933.

Whitehead, Alfred North (1985): Process and Reality: An Essay in Cosmology. Corrected edition. New York: Free Press. Gifford Lectures 1927–1928. Original work published 1929.

Whitehead, Alfred North (2011): Science and the Modern World. Cambridge: Cambridge University Press. Original work published 1925.

Whitehead, Alfred North (1964): The Concept of Nature. Cambridge: Cambridge University Press. Original work published 1920. https://doi.org/10.1017/CBO9781316286654

Willis, Jon (2016): All These Worlds Are Yours: The Scientific Search for Alien Life. New Haven: Yale University Press.

Wilson, Edward O. (2000): Sociobiology: The New Synthesis. Boston: Belknap Press/Harvard University Press. Original work published 1975.

Zimmer, Carl (2006): Evolution: The Triumph of an Idea. New York: Harper Perennial.

Zubin, Robert – Wagner, Richard (2011): The Case for Mars: The Plan to Settle the Red Planet and Why We Must. Rev. ed. New York: Free Press/Simon & Schuster. Forward by Sir Arthur C. Clarke.

Zuckerman, Ben – Hart, Michael H., eds. (2008): Extraterrestrials: Where Are They? 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.

https://doi.org/10.5817/AI2019-2-69