„Provedu! Zde jsem!“ (Vešebt staroegyptského kresliče Parahotepa)

Břetislav Vachala

Abstrakt

Publikace vešebtu (20,4x5,3x3,5 cm) staroegyptského kresliče Parahotepa (obr. 1), známého a váženého člena privilegované komunity kvalifikovaných řemeslníků a umělců v Dér el-Medíně, kteří tesali a zdobili skalní hrobky faraonů a členů jejich rodin v Údolí králů a Údolí královen v období Nové říše (cca 1545-1081 př.n.l.). Parahotepův vešebt z malované pálené hlíny, který byl součástí jeho pohřební výbavy, umožňuje identifikovat zaznamenaný titul a jméno. Kurzivní hieroglyfický text (obr. 2, 3), uspořádaný v 8 řádcích, obsahuje 6. říkadlo Knihy mrtvých. Památku je možné datovat přibližně do doby poloviny vlády Ramesse II. (okolo roku 1260 př. n. l.). Vešebt byl pravděpodobně součástí velké egyptské sbírky barona Franze von Kollera (1767-1826), přičemž ho následně vlastnil český průmyslník Votěch Lanna (1836-1909). Nyní se nachází v soukromé sbírce.

Bibliografická citace

Vachala, Břetislav (2018): „Provedu! Zde jsem!“ (Vešebt staroegyptského kresliče Parahotepa). Anthropologia integra, 9(2), 29–33. https://doi.org/10.5817/AI2018-2-29

Klíčová slova

staroegyptské vešebty; 19. dynastie; Dér el-Medína; kreslič Parahotep; Knihy mrtvých (6. říkadlo)

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Andreu, Guillemette, ed. (2002): Les artistes de Pharaon. Deir el-Médineh et la Vallée des Rois. Paris – Turnhout: Editions de la Réunion des musées nationaux – Brepols Publishers.

Andreu, Guillemette, ed. (2003): Deir el-Médineh et la Vallée des Rois. La vie en Égypte au temps des pharaons du Nouvel Empire. Paris: Éditions Khéops – Musée du Louvre.

Assmann, Jan (2001): Ma`at. Gerechtigkeit und Unsterblichkeit im Alten Ägypten. München: Verlag C. H. Beck.

Aubert, Jacques F. – Aubert, Liliane (2005): Statuettes funéraires égyptiennes du départment des Monnaies, Médailles et Antiques. Paris: Bibliothèque nationale de France.

Bierbrier, Morris L. (1982): Hieroglyphic Texts from Egyptian Stelae etc. Part 10. London: British Museum Publications Ltd.

Bierbrier, Morris L., ed. (2012): Who Was Who in Egyptology. Fourth revised edition. London: The Egypt Exploration Society.

Bogoslovsky, Evgeni S. (1980): Hundred Egyptian Draughtsmen. In: Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde, 107, 89-116.

Bovot, Jean-Luc (2003): Les serviteurs funéraires royaux et princiers de ľAncienne Égypte. Paris: Éditions de la Réunion des musées nationaux.

Černý, Jaroslav (1952): Ancient Egyptian Religion. London: Hutchinson`s University Library.

Černý, Jaroslav (2001): A Community of Workmen at Thebes in the Ramesside Period. 2e éd. Le Caire: Institut français ďarchéologie orientale.

Davies, Benedict G. (1999): Who`s Who at Deir el-Medina. A Prosopographic Study of the Royal Workmen`s Community. Leiden: Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten.

Gardiner, Alan H. (1937): Late-Egyptian Miscellanies. Bruxelles: Édition de la Fondation égyptologique Reine Élisabeth.

Gordan-Rastelli, Lucy (2010): Egypt at Zagreb. In: Kmt. A Modern Journal of Ancient Egypt, 21, no. 2, 62-73.

Habachi, Labib (1977): Tavole ďofferta, are e bacili da libagione, n. 22001-22067. Torino: Edizioni ďArte Fratelli Pozzo.

Janes, Glenn (2002): Shabtis – A Private View. Ancient Egyptian funerary statuettes in European private collections. Paris: Éditions Cybèle.

Lee, Lorna – Quirke, Stephen (2000): Painting materials. In: Nicholson, Paul T. – Shaw, Ian, eds., Ancient Egyptian Materials and Technology. Cambridge: Cambridge University Press, 104-120.

Málek, Jaromír (1979): A Shawabti of the Draughtsman Pay of Deir el-Medîna. In: Revue ďÉgyptologie, 31, 153-156.

Morenz, Siegfried (1984): Gott und Mensch im alten Ägypten. Leipzig: Kœhler & Amelang.

Petersen, Lars (2004): Uschebti. Ägyptische Fundstücke in Freiburg. München: Biering & Brinkmann.

Porter, Bertha – Moss, Rosalind L. B. – Burney, Ethel W (1964): Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs, and Paintings. I. The Theban Necropolis. Part 2. Royal Tombs and Smaller Cemeteries. Oxford: Oxford University Press.

Quirke, Stephen (2001): Colour vocabularies in Ancient Egypt. In: Davies, Vivian W., ed., Colour and Painting in Ancient Egypt. London: The British Museum Press, 186-192.

Reiser-Haslauer, Elfriede (1990-1992): Corpus Antiquitatum Aegyptiacarum (CAA). Kunsthistorisches Museum Wien. Ägyptisch-Orientalische Sammlung. Uschebti, I-II. Mainz/Rhein: Verlag Philipp von Zabern.

Schneider, Hans D. (1977): Shabtis. An Introduction to the History of Ancient Egyptian Funerary Statuettes, I. Leiden: Rijksmuseum van Oudheden.

Spanel, Donald (1986): Notes on the Terminology for Funerary Figurines. In: Studien zur altägyptischen Kultur, 13, 249-253.

Spanel, Donald B. (2001): Funerary figurines. In: Redford, Donald B., ed., The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, I. Oxford: Oxford University Press, 567-570.

Šubrt, Jiří, ed. (1994): Villa Lanna – antika a Praha / Die Antike und Prag im Jahre 1872. Symposium Praha 23.-24.9.1992. Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR.

Vachala, Břetislav (2005): Ein Uschebti des Zeichners Parahotep aus Deir el-Medineh. In: Göttinger Miszellen. Beiträge zur ägyptologischen Diskussion, 205, 103-109.

Vachala, Břetislav (2009): Staroegyptská Kniha mrtvých (Překlad). Praha: Dokořán.

Valbelle, Dominique (1972): Ouchebtis de Deir el-Médineh. Le Caire: Institut français ďarchéologie orientale.

Valbelle, Dominique (1985): «Les ouvriers de la tombe», Deir el-Médineh à ľépoque ramesside. Le Caire: Institut français ďarchéologie orientale.

https://doi.org/10.5817/AI2018-2-29