Detaily autora

Maslák, Marek, Katedra občianskeho a obchodného práva, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Trnava, Slovensko