Spotrebiteľský kódex – áno alebo nie?

Roč.26,č.3(2018)

Abstrakt
V dňoch 31. mája a 1. júna 2018 sa v priestoroch Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia „Zásady európskeho súkromného práva v aplikačnej praxi“ na tému „Spotrebiteľský kódex: áno či nie?“ Hlavným cieľom konferencie bolo odpovedať na otázku, či je problematiku ochrany spotrebiteľa, resp. jej časť vhodné zaradiť do základného predpisu súkromného práva (občianskeho zákonníka) alebo je skôr namieste vytvorenie osobitného kódexu (spotrebiteľského kódexu).

Stránky:
561–564
Reference

JURČOVÁ, Monika, Marianna NOVOTNÁ, Zuzana ADAMOVÁ a Róbert DOBROVODSKÝ. Kúpne zmluvy uzatvárané on-line a kúpa digitálneho obsahu – úvahy o novej regulácii. Právny obzor, 2017, roč. 100, č. 2.

MICKLITZ, Hans-Wolfgang (preklad JURČOVÁ, Monika). Potrebujú spotrebitelia a obchodníci novú architektúru spotrebiteľského práva?: podnet na zamyslenie. Právny obzor, 2015, roč. 98, č. 3.

Metriky

506

Views

204

PDF views