Detaily autora

Švecová, Adriana, Katedra dejín práva, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko