Pindeš, Miroslav

Vysoká vojenská škola pozemního vojska, Vyškov, Česká republika