Časopis pro právní vědu a praxi

Časopis pro právní vědu a praxi vydává Právnická fakulta Masarykovy univerzity od roku 1993. Je recenzovaným odborným právnickým časopisem, který se zaměřuje na publikaci původních vědeckých statí z oblasti práva a právní vědy (rubrika články), praktičtěji orientovaných příspěvků (rubrika Aktuality pro právní praxi), jakož i informací z vědeckého života a recenzí. Jeho cílem je zařadit se mezi prestižní všeobecné právnické časopisy v ČR a přinášet kvalitní původní publikace, které prošly recenzním řízením a následným posouzením redakční radou.

Časopis vychází čtvrtletně s tím, že všechny příspěvky jsou recenzovány nejméně dvěma externími recenzenty v rámci "double-blind" review, tj. posuzovatel nezná jméno autora a autor nezjistí jméno recenzenta, tj. původ připomínek.

Časopis zařazený do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice a je indexován v databázi ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities). Texty publikované v ČPVP jsou zpřístupněny se souhlasem autorů pro následné šíření zpracovaných dat v právních informačních systémech ASPI, Beck-online a CODEXIS.

Časopis pro právní vědu a praxi je od ročníku XXVII/2019 zařazen do citační databáze odborné recenzované literatury Scopus.

Předplatné na rok 2019 je 1200 Kč · Cena jednoho čísla 350 Kč · Vychází 4x ročně v češtině s anglickým summary, příležitostně v anglické mutaci.

Objednávky vyřizuje Ekonomické oddělení Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Veveří 70, 611 80 Brno. Formulář je dostupný ZDE; vyřizuje Zdeňka Maťašová, e-mailová adresa: zdenka.matasova@law.muni.cz


Redakční radaPravidla sekcíPokyny pro autoryZásady publikační etikyKontakt

 


Poslední vydané číslo

Titulní stránka

Roč. 27, č. 2 (2019)

Časopis pro právní vědu a praxi 2/2019

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Editorial

Josef Kotásek
167–168

Články

Michal Malaník
169–188
Zuzana Dvořáková
189–209
Luboš Brim
211–226

Doktorandské příspěvky

Michaela Garajová
227–242
Sabina Čamdžićová
243–261

Aktuality pro právní praxi

Jana Volochová
263–274

Recenze a anotace

Kamil Kovaříček
275–279
Helena Pullmannová
281–284
František Halml
285–288

Zprávy z vědeckého života

Terezie Smejkalová
289–290
Richard Bartes
291–294