Časopis pro právní vědu a praxi

Časopis pro právní vědu a praxi vydává Právnická fakulta Masarykovy univerzity od roku 1993. Je recenzovaným odborným právnickým časopisem, který se zaměřuje na publikaci původních vědeckých statí z oblasti práva a právní vědy (rubrika články), praktičtěji orientovaných příspěvků (rubrika Aktuality pro právní praxi), jakož i informací z vědeckého života a recenzí. Jeho cílem je zařadit se mezi prestižní všeobecné právnické časopisy v ČR a přinášet kvalitní původní publikace, které prošly recenzním řízením a následným posouzením redakční radou.

Časopis vychází čtvrtletně s tím, že všechny příspěvky jsou recenzovány nejméně dvěma externími recenzenty v rámci "double-blind" review, tj. posuzovatel nezná jméno autora a autor nezjistí jméno recenzenta, tj. původ připomínek.

Časopis zařazený do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice a je indexován v databázi ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities).

Předplatné na rok 2017 je 1200 Kč · Cena jednoho čísla 350 Kč · Vychází 4x ročně v češtině s anglickým summary, příležitostně v anglické mutaci.

Objednávky vyřizuje Ekonomické oddělení Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Veveří 70, 611 80 Brno. Formulář je dostupný ZDE; vyřizuje Zdeňka Maťašová, e-mailová adresa: zdenka.matasova@law.muni.cz


Redakční radaPravidla sekcíPokyny pro autoryZásady publikační etikyKontakt

Poslední vydané číslo

Roč. 25, č. 3 (2017)

Časopis pro právní vědu a praxi 3/2017

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Editorial

Josef Kotásek   
373–374

Články

Jan Kysela   
375–390
Marek Káčer   
391–402
Klára Drličková   
403–420
Martin Kopecký   
421–435
Michal Hájek   
437–454
Alena Kliková   
455–474

Doktorandské příspěvky

Max Steuer   
475–491
Pavel Všetička   
493–508

Studentské příspěvky

Ondřej Stypa   
509–520

Aktuality pro právní praxi

Pavel Šámal, Katarína Deáková   
521–543
Stanislav Bílek, Radka Vaníčková   
545–570

Recenze a anotace

Václav Janeček   
571-574
Petr Kreuz   
575-579
Petr Kreuz   
581-584