Právní prostředky prosazování ekologic­kých požadavků

Roč.3,č.2(1995)

Abstrakt
Společnost, resp. stát, má, resp. měl by mít, určité představy o tom, jaký by měl být stav životního prostředi přinejmenším na jeho území, aby bylo možno hovořit o životním prostředí jako o příznivém. Příznivém pro život lidi, pro další vývoj lidské civilizace a současně i pro co největší počet dalších živočišných a rostlinných druhů na této planetě. A nejen proto, aby bylo možno o životním prostředí jako o příznivém hovořit, ale také proto, aby stát mohl splnit svou ústavní povinnost dbát o dosažení tohoto stavu.

Stránky:
96–101
Metriky

348

Views

103

PDF views