Právní prostředky prosazování ekologic­kých požadavků

Milan Pekárek

Abstrakt

Společnost, resp. stát, má, resp. měl by mít, určité představy o tom, jaký by měl být stav životního prostředi přinejmenším na jeho území, aby bylo možno hovořit o životním prostředí jako o příznivém. Příznivém pro život lidi, pro další vývoj lidské civilizace a současně i pro co největší počet dalších živočišných a rostlinných druhů na této planetě. A nejen proto, aby bylo možno o životním prostředí jako o příznivém hovořit, ale také proto, aby stát mohl splnit svou ústavní povinnost dbát o dosažení tohoto stavu.

Bibliografická citace

PEKÁREK, Milan. Právní prostředky prosazování ekologic­kých požadavků. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 2, s. 96-101. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9444

Plný Text: