Právní problematika zásahů do tělesné integrity

Josef Zimek

Abstrakt

V rámci setkání zdravotnických pracovníků, kdy pro jednání o dědičných metabolických poruchách byla zvolena problematika fenylketonurie za hlavní téma prvního dne jednáni, chci obrátit pozornost účastníků jednání na základní skutečnosti, které souvisí s právní problematikou jakéhokoliv zdravotnického výkonu souvisejícího se zásahem do tělesné integrity člověka. A tyto skutečnosti mají význam ať se jedná o rozsáhlé a náročné zdravotnické výkony či o výkony jednoduché.

Bibliografická citace

ZIMEK, Josef. Právní problematika zásahů do tělesné integrity. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 3, s. 121-128. [cit. 2020-02-22]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9399

Plný Text: