K problematice singulárních lesů

Ivana Průchová

Abstrakt

Cílem tohoto příspěvku je zamyslet se nad specifky, která se týkají tzv. singulárních lesů. Celá záležitost je navíc komplikována tím, že s odbornými polemikami ohledně právní povahysingularistického majetku se lze setkat i na stránkách komentáře Obecného občanského zákoníku z roku 1811, případně v komentářích k lesním zákonům.

Bibliografická citace

PRŮCHOVÁ, Ivana. K problematice singulárních lesů. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 3, s. 112-120. [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9398

Plný Text: