Současná právní úprava pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorových vozidel, její úskalí a hranice

Milan Hradec

Abstrakt

V současné době je pojištění ódpovědnosti za škodu způsobenou provozem mo­torového vozidla upraveno od 1.1.1992 vyhláškou č. 492/1991 Sb., ve znění vyhl. č. 582/1992 Sb., vyhl. č. 327/1993 Sb. a vyhl. č. 246/1994 Sb.

I když je toto pojištění funkční, objevují se v souvislosti s bouřlivým růstem automobilismu v ČR a s tím spojenou nehodovostí stále častější úvahy, zda je do­savadní právní úprava dostačující, či zda by nemělo dojít k jejímu přehodnocení a přijetí jiné úpravy, jež by lépe vyhovovala současným potřebám.

Autor se v tomto příspěvku pokusil poukázat na vzrůstající složitost situace v oblasti náhrady škod, způsobených provozem motorových vozidel jako důsledek nadměrné nehodovosti a zároveň se s odborníky České pojišťovny a.s. respondenty dílčího výzkumu provedeného na toto téma, pokusil hledat východisko.

Bibliografická citace

HRADEC, Milan. Současná právní úprava pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorových vozidel, její úskalí a hranice. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 4, s. 80-92. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9358

Plný Text: