Vymezení trvalého pobytu ve volebním právu (současně návrh de lege ferenda)

Jan Filip

Abstrakt

Autor sleduje otázku trvalého pobytu a jeho významu a různého chá­pání ve veřejném a soukromém právu. Poukazuje na vývoj této otázky ve volebních předpisech od roku 1989. Zdůrazňuje, že spojovat volební právo s trvalým pobytem u parlamentních voleb je neústavní, kdežto u obecních voleb je to naopak nutné. Dále poukazuje na rozdílné pojetí trvalého pobytu v jednom nálezu Ústavního soudu a dochází k závěru, že pro volební účely by bylo nejlépe výslovně stanovit, že rozhodující je nikoli trvalý pobyt, nýbrž formální přihlášení se k trvalému pobytu ve smyslu zákona č. 135/1982 Sb. Jen tak se dá zajistit rovnost volebního práva z hlediska počtu hlasů (one man - one vote).

Bibliografická citace

FILIP, Jan. Vymezení trvalého pobytu ve volebním právu (současně návrh de lege ferenda). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1996, č. 1, s. 66-72. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9344

Plný Text: