Návrat na podrobnosti článku Vymezení trvalého pobytu ve volebním právu (současně návrh de lege ferenda)
Stáhnout