Vybrané problémy zajištění práva na obhajobu v trestním řízení proti mladistvým

Jana Zezulová

Abstrakt

Trestní řízení je ovládáno určitými principy zajišťujícími uplatnění všech práv oso­by, proti níž se vede trestní řízení. V řízení proti mladistvým jsou tyto principy umocněny skutečností, že touto osobou je osoba, která v době spáchání trestného činu dovršila patnáctý rok, ale nepřekročila osmnáctý rok svého věku (viz ust. § 74 odst. 1 tr. zák.).

Bibliografická citace

ZEZULOVÁ, Jana. Vybrané problémy zajištění práva na obhajobu v trestním řízení proti mladistvým. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 1, s. 39-47. [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9176

Plný Text: