Právní povaha samosprávných vyhlášek obcí

Stanislav Kadečka

Abstrakt

Samosprávné vyhlášky obcí jsou závažným instrumentem právní regulace a projvem na územní samosprávu jako součásti záklaladních práv a svobod. Již prozatímní obecní zřízení (z. č. 170/1849 ř. z.) zakotvilo tezi "základem svobodného státu je svobodná obec". Charakter právní povahy těchto vyhlášek má přímý vliv i na právní postavení občanů, jejich práva a povinnosti v právním státě.

Bibliografická citace

KADEČKA, Stanislav. Právní povaha samosprávných vyhlášek obcí. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 3, s. 554-566. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9113

Plný Text: