Zrušení trestu smrti Kroměřížským sněmem - in memoriam revoluce a říšského ústavodárného shromáždení z let 1848-1849

Roč.6,č.4(1998)

Abstrakt
V letošním roce jsme si u nás, na Slovensku, v Rakousku, Maďarsku, Polsku, Itá­lii, Chorvatsku, Slovinsku, ale i jinde ve světě připomenuli řadou vzpomínkových a odbornych akcí, publikací a článků průběh a vyznam revoluce z let 1848-1849 v habsburské monarchii. Byť byla zdánlivě jen epizodou, po níž následovalo ještě celé desetiletí neoabsolutistického bachovského režimu, tradičně s ní spojueme počátek konstituční éry v tehdejším Rakousku. U nás v souvislosti s ní proto zpravidla připomínáme schůzi ve Svatováclavských lázních, první pokusy o vydání ústavy, tragické svatodušní bouře a události spojené s jednáním říšského ústavodárného shromáždění (Konstituanty, říšského sněmu) ve Vídni a později v Kroměříži - zrušení roboty a dalších přežívajících pozemkově vrchnostenských vztahů, projednaný katalog občanských práv, Palackého návrh říšské ústavy a konečně rozehnání Kromeřížského snému, které symbolizuje prohru revolučních sil a nástup neoabso­lutismu.