Návrat na podrobnosti článku Zrušení trestu smrti Kroměřížským sněmem - in memoriam revoluce a říšského ústavodárného shromáždení z let 1848-1849
Stáhnout