Informační technologie a výuka práva

Danuše Spáčilová

Abstrakt

I když jsme zatím na počátku rozvoje informační společnosti výrazně ubývá studentů, pro něž je překvapením, že ani při studiu práva neuniknou před počítači, jak bylo ještě nedávno u humanitních oborů možné. Většina se ale při zápisu do studia na Právnické fakultě v Brně poprvé setkává v seznamu přednášek - a to hned několikrát - s pojmem "Právní informatika". Předmět si klade za cíl ve třech po sobě následujících etapách přiblížit studentům základy využití počítačů při tvorbě dokumentů, seznámit je s právními informačními systémy, s vyhledáváním právních informací na internetu a v neposlední řadě s informačním a počítačovým právem.

Bibliografická citace

SPÁČILOVÁ, Danuše. Informační technologie a výuka práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 4, s. 746-759. [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9083

Plný Text: