Informační technologie a výuka práva

Roč.6,č.4(1998)

Abstrakt
I když jsme zatím na počátku rozvoje informační společnosti výrazně ubývá studentů, pro něž je překvapením, že ani při studiu práva neuniknou před počítači, jak bylo ještě nedávno u humanitních oborů možné. Většina se ale při zápisu do studia na Právnické fakultě v Brně poprvé setkává v seznamu přednášek - a to hned několikrát - s pojmem "Právní informatika". Předmět si klade za cíl ve třech po sobě následujících etapách přiblížit studentům základy využití počítačů při tvorbě dokumentů, seznámit je s právními informačními systémy, s vyhledáváním právních informací na internetu a v neposlední řadě s informačním a počítačovým právem.

Stránky:
746–759
Metriky

263

Views

100

PDF views