K některým institutům rozpočtového práva

Ivana Pařízková

Abstrakt

Finanční právo upravuje společenské vztahy, které vznikají, mění se a zanikají v procesu tvorby, rozdělování a používání veřejných peněžních fondů a v proce­sech s tímto souvisejících. Finanční právo tím, že reguluje finanční činnosti, se podílí na tvorbě materiálního předpokladu fungování veřejné správy a celého sys­tému veřejné moci a současně i celé řady subjektů poskytujících veřejné statky sloužící k uspokojování veřejných potřeb. Tyto statky jsou různou měrou poskytovány veřejným sektorem, a jsou zajišťovány státem a obcemi a financovány zcela nebo zčásti z finančních prostředků soustředěných v soustavě veřejných rozpočtů. Probematika veřejných rozpočtů tvoří ucelený subsystém českého finančního práva nazývaný rozpočtové právo.

Bibliografická citace

PAŘÍZKOVÁ, Ivana. K některým institutům rozpočtového práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 4, s. 653-675. [cit. 2021-06-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9076

Plný Text: