Zákon č. 112/1998 Sb. a trestněprávní postih toxikomanů a dealerů drog

Iveta Juráková

Abstrakt

Již několik let jsou vedeny odborníky na AT pro­blematiku a další odbornou veřejností diskuse na té­ma ukládání přísnějších trestů dealerům omamných a psychotropních látek a jedů vzhledem ke spole­čenské nebezpečnosti a závažným následkům jejich protiprávního jednání (podávání drog mladistvým a dětem a jejich zneužívání pro distribuci omam­ných a psychotropních látek, ohrožení života a zdra­ví toxikomanů apod.) a z důvodu srovnatelnosti tě­chto trestů s tresty ukládanými v zemích Evropské unie, a na téma kriminalizace přechovávání drog pro vlastní potřebu.

Bibliografická citace

JURÁKOVÁ, Iveta. Zákon č. 112/1998 Sb. a trestněprávní postih toxikomanů a dealerů drog. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 1, s. 56-59. [cit. 2020-08-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9045

Plný Text: