Význam vzdělávání pracovníků veřejné správy a jeho odraz v právním řádu České republiky

Roč.7,č.1(1999)

Abstrakt
Oživení zájmu o problematiku vzdělávání pracovníků veřejné správy, resp. také přípravy pro výkon činností ve veřejné správě, přinesla stále ote­vřená a stále intenzivněji aktuální otázka reformy veřejné správy v České republice. Jistě nejde pouze a především o nutnost dostát určitým požadavkům kladeným na naši veřejnou správu ze strany Evrop­ské unie v souvislosti s připravovaným připojením ČR.

Stránky:
52–55
Metriky

373

Views

174

PDF views