Význam vzdělávání pracovníků veřejné správy a jeho odraz v právním řádu České republiky

Soňa Skulová

Abstrakt

Oživení zájmu o problematiku vzdělávání pracovníků veřejné správy, resp. také přípravy pro výkon činností ve veřejné správě, přinesla stále ote­vřená a stále intenzivněji aktuální otázka reformy veřejné správy v České republice. Jistě nejde pouze a především o nutnost dostát určitým požadavkům kladeným na naši veřejnou správu ze strany Evrop­ské unie v souvislosti s připravovaným připojením ČR.

Bibliografická citace

SKULOVÁ, Soňa. Význam vzdělávání pracovníků veřejné správy a jeho odraz v právním řádu České republiky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 1, s. 52-55. [cit. 2020-04-07]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9044

Plný Text: