Právní úprava zabezpečování veřejných statků obcemi

Roč.7,č.2(1999)

Abstrakt
Způsobem jakým mimo jiné obce zabezpečují veřejné statky je zřizování rozpočtových a příspěv­kových organizací, a v poslední době i veřejně prospěšných organizací, kam vkládají obecní majetek a v neposlední řadě obce mohou zakládat i vlastní obchodní společnosti, nebo být spoluzakladateli ob­chodních společností, popřípadě se podílet na jejich podnikání svým majetkem, včetně peněz.

Stránky:
167–175
Metriky

422

Views

211

PDF views