Ladislav Cabada, Michal Kubát a kol.: Úvod do studia politické vědy

Jan Kysela

Abstrakt

Recenze publikace - Ladislav Cabada, Michal Kubát a kol.: Úvod do studia politické vědy
Eurolex Bohemia, Praha, 2002, 445 str.

Bibliografická citace

KYSELA, Jan. Ladislav Cabada, Michal Kubát a kol.: Úvod do studia politické vědy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 1, s. 78-82. [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8068

Plný Text: