Aplikace unifikovaného hmotného práva upravujícího mezinárodní kupní smlouvu

Naděžda Rozehnalová

Abstrakt

Impuls k napsání této stati byl vyvolán usnese­ním Vrchního soudu v Olomouci (7 Cmo 587/2000-147), které v odůvodnění cituje a na případ apli­kuje unifikovanou úpravu kupní smlouvy Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (vyhl. č. 160/1991 Sb.). Tento fakt není sám o sobě až tak zajímavý. Nabývá však na zajímavosti při zohlednění některých skutečností.

Bibliografická citace

ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Aplikace unifikovaného hmotného práva upravujícího mezinárodní kupní smlouvu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 1, s. 22-29. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8058

Plný Text: