Aplikace unifikovaného hmotného práva upravujícího mezinárodní kupní smlouvu

Roč.11,č.1(2003)

Abstrakt
Impuls k napsání této stati byl vyvolán usnese­ním Vrchního soudu v Olomouci (7 Cmo 587/2000-147), které v odůvodnění cituje a na případ apli­kuje unifikovanou úpravu kupní smlouvy Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (vyhl. č. 160/1991 Sb.). Tento fakt není sám o sobě až tak zajímavý. Nabývá však na zajímavosti při zohlednění některých skutečností.

Stránky:
22–29
Metriky

450

Views

300

PDF views