K harmonizácii právnej úpravy dane z pridanej hodnoty

Jozef Králik

Abstrakt

Európska únia, mnohými glorifikovaná a mnohými zatracovaná medzinárodná inštitúcia, aspoň podľa mojich doterajších vedomostí, skúseností a pocitov pý­šiaca sa svojim výzorom samoľúbej starej ľadovej pan­ny, má zrejme veľké brucho, veľké ústa a veľké plá­ny, avšak stále ešte má vari až príliš malý rozum. O tom svedčia viaceré korupčné škandály jej vrcho­lových predstaviteľov i prostých pracovníkov jej orgá­nov, fiasko s tzv. európskou ústavnou zmluvou i tzv. eurorozpočtom, ba tiež aj akoby nekontrolovateľná byrokratizácia jej činnosti a následné odcudzenie sa jej inštitúcií a ich predstaviteľov prostým Európa­nom, avšak aj iné podobné skutočnosti. A ako sa zdá, Európska únia zatiaľ nemá vóbec srdce, ba ani city. Z toho vyplývajú aj jej činy, najma meranie rozlične dlhým metrom.

Bibliografická citace

KRÁLIK, Jozef. K harmonizácii právnej úpravy dane z pridanej hodnoty. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 4, s. 371-377. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7648

Plný Text: