HATTENHAUER, Hans. Evropské dějiny práva. Praha: C. H. Beck, 1998. 708 s. & KADLECOVÁ, Marta, SCHELLE, Karel, VESELÁ, Renata, VLČEK Eduard, VOJÁČEK, Ladislav, ŽIDLICKÁ, Michaela. Právní dějiny. 2. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 816 s.

Roč.14,č.3(2006)

Abstrakt

Recenze publikací

HATTENHAUER, Hans. Evropské dějiny práva. Praha: C. H. Beck, 1998. 708 s.

KADLECOVÁ, Marta, SCHELLE, Karel, VESELÁ, Renata, VLČEK Eduard, VOJÁČEK, Ladislav, ŽIDLICKÁ, Michaela. Právní dějiny. 2. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 816 s.


Stránky:
330–331
Biografie autora

Ondřej Horák

Katedra teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc

asistent
Metriky

494

Views

138

PDF views