HATTENHAUER, Hans. Evropské dějiny práva. Praha: C. H. Beck, 1998. 708 s. & KADLECOVÁ, Marta, SCHELLE, Karel, VESELÁ, Renata, VLČEK Eduard, VOJÁČEK, Ladislav, ŽIDLICKÁ, Michaela. Právní dějiny. 2. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 816 s.

Ondřej Horák

Abstrakt

Recenze publikací

HATTENHAUER, Hans. Evropské dějiny práva. Praha: C. H. Beck, 1998. 708 s.

KADLECOVÁ, Marta, SCHELLE, Karel, VESELÁ, Renata, VLČEK Eduard, VOJÁČEK, Ladislav, ŽIDLICKÁ, Michaela. Právní dějiny. 2. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 816 s.

Bibliografická citace

HORÁK, Ondřej. HATTENHAUER, Hans. Evropské dějiny práva. Praha: C. H. Beck, 1998. 708 s. & KADLECOVÁ, Marta, SCHELLE, Karel, VESELÁ, Renata, VLČEK Eduard, VOJÁČEK, Ladislav, ŽIDLICKÁ, Michaela. Právní dějiny. 2. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 816 s. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 3, s. 330-331. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7257

Plný Text: