Návrat na podrobnosti článku HATTENHAUER, Hans. Evropské dějiny práva. Praha: C. H. Beck, 1998. 708 s. & KADLECOVÁ, Marta, SCHELLE, Karel, VESELÁ, Renata, VLČEK Eduard, VOJÁČEK, Ladislav, ŽIDLICKÁ, Michaela. Právní dějiny. 2. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 816 s.
Stáhnout