Disenty jako budoucí většinová stanoviska

Ondřej Stypa

Abstrakt

Článek pojednává o transformaci soudcovských disentů na většinová stanoviska. Vymezuje tři druhy přeměny disentů ve většinová stanoviska, zkoumá hlavní znaky každého druhu transformace a rozebírá jeho výhody a nevýhody pro disentujícího soudce. Teoretické poznatky jsou doplněny konkrétními příklady transformace disentu ve většinové stanovisko, které pocházejí především z judikatury Nejvyššího soudu USA.

Bibliografická citace

STYPA, Ondřej. Disenty jako budoucí většinová stanoviska. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2017, č. 3, s. 509–520. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6894

Klíčová slova

Disent; odlišné stanovisko; většinové stanovisko; soudce; Nejvyšší soud USA.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BAIRD Vanessa a Tonja JACOBI. How the dissent becomes the majority: using federalism to transform coalitions in US supreme court. Duke law journal, 2009, vol. 59, no. 2.

FINKELMAN, Paul. Scott V. Sandford: The Court’s Most Dreadful Case and How It Changed History. Chicago-Kent law review, 2007, vol. 82, no. 3.

FRIEDMAN, Barry. The Wages of Stealth Overruling (With Particular Attention to Miranda v. Arizona). Georgetown Law Journal, 2010, vol. 99, no. 1, s. 6–8.

GINSBURG, Ruth Bader. The role of dissenting opionion. Minnesota law review, 2010, vol. 95, no. 1, s. 4.

GROVES, Harry E. Separate but Equal—The Doctrine of Plessy v. Ferguson. Phylon, 1951, vol. 12, no. 1, s. 66–72.

L‘HEUREUX-DUBÉ, Claire. The Dissenting Opinion: Voice of the Future? Ogoode hall law journal [online]. 2000, vol. 38, no. 3, s. 496 [cit. 2017-06-20]. Dostupné z: http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1499 & context=ohlj

LYNCH, Andrew. The Intelligence of a Future Day’: The Vindication of Constitutional Dissent in the High Court Australia – 1981–2003. Sydney law review, 2007, vol. 29, no. 2, s. 220.

MAHMOUD, Martina. Disenty soudců. Brno, 2009, 58 s. Diplomová práce. Masarykova Univerzita, Právnická fakulta.

ONDŘEJKOVÁ, Jana. Výběr soudců Ústavního soudu ČR. Právník, 2016, roč. 155, č. 11.

PATTERSON, James T. Brown v. Board of Education: A Civil Rights Milestone and Its Troubled Legacy. New York: Oxford University Press, 2001.

RE, Richard M. Narrowing Supreme Court Precedent from Below. Georgetown Law Journal, 2016, vol. 104, no. 4, s. 927–932.

SENIOR, Jannifer. Conversation: Antonin Scalia. In: nymag.com [online]. 6. 10. 2013 [cit. 2017-06-20]. Dostupné z: http://nymag.com/news/features/antonin-scalia-2013-10/

SCHOENIG, John. Parental Choice, Catholic Schools, and Educational Pluralism at the Dawn of a New Era in K-12 Education Reform. Notre Dame Journal of Law, Ethics and Public Policy, 2013, vol. 27, no. 2.

ŠPAČKOVÁ, Eva. Role rozhodnutí vyšších soudních instancí v procesu sjednocování judikatury, Praha, 2009, 87 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta.

https://doi.org/10.5817/CPVP2017-3-9