„Oprávněně“ neoprávněná dražba movitých věcí v režimu exekučního řádu

Jan Vylegala

Abstrakt

Článek je zaměřen zejména na trestněprávní následky neoprávněné dražby movitých věcí v režimu exekučního řádu. Na úvod jsou zmíněny základní skutečnosti k uvedení do problematiky, přehled právního stavu, včetně judikatury, a jeho aktuální vývoj v oblasti exekuce prodejem movitých věcí. Článek se zabývá protiprávním úkonem vykonavatele exekutora, kterým je soupis movitého majetku, a na něj v exekuci navazující dražbou movitých věcí a z toho vyplývající odpovědností soudního exekutora.

Bibliografická citace

VYLEGALA, Jan. „Oprávněně“ neoprávněná dražba movitých věcí v režimu exekučního řádu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2008, č. 4, s. 363-369. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6849

Plný Text: