„Oprávněně“ neoprávněná dražba movitých věcí v režimu exekučního řádu

Roč.16,č.4(2008)

Abstrakt
Článek je zaměřen zejména na trestněprávní následky neoprávněné dražby movitých věcí v režimu exekučního řádu. Na úvod jsou zmíněny základní skutečnosti k uvedení do problematiky, přehled právního stavu, včetně judikatury, a jeho aktuální vývoj v oblasti exekuce prodejem movitých věcí. Článek se zabývá protiprávním úkonem vykonavatele exekutora, kterým je soupis movitého majetku, a na něj v exekuci navazující dražbou movitých věcí a z toho vyplývající odpovědností soudního exekutora.

Stránky:
363–369
Metriky

443

Views

268

PDF views