Návrat na podrobnosti článku „Oprávněně“ neoprávněná dražba movitých věcí v režimu exekučního řádu
Stáhnout