Aktuální problémy právní úpravy bytového vlastnictví

Eduard Vimmer

Abstrakt

V tomto článku se pokusím čtenářům nastínit některé vybrané problémy či nedostatky aktuální právní úpravy bytového vlastnictví, zejména se bude jednat o konstruktivní kritiku úpravy obsažené v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“) a v zákoně č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vlastnictví bytů“ nebo „ZoVB“). Z praktického hlediska se zaměřím spíše na kritiku problémových míst právní úpravy, než abych naprázdno vychvaloval něco, co funguje.

Bibliografická citace

VIMMER, Eduard. Aktuální problémy právní úpravy bytového vlastnictví. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 1, s. 85-87. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6401

Plný Text: