Spory vzniklé z požívacího práva (justiniánská kazuistika)

Kamila Bubelová

Abstrakt

Článek se zaměřuje na představení vybraných případů soudních sporů o vznik, rozsah a obsah požívacího práva, jak je zachytila justiniánská Digesta. Účelem těchto vybraných případů je demonstrovat použitelnost římskoprávních kauz a zejména jejich řešení pro dnešní moderní právo, které s účinností nového občanského zákoníku bude potřebovat u institutů, jež byly v socialistickém právu zrušeny a nyní se obnovují, rozsáhlejší inspirační materiál.

Bibliografická citace

BUBELOVÁ, Kamila. Spory vzniklé z požívacího práva (justiniánská kazuistika). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 2.5, s. 249-253. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5739

Plný Text: