Podmienečné prepustenie z trestu odňatia slobody na doživotie

Lucia Leflerová

Abstrakt

Trest odňatia slobody na doživotie predstavuje spomedzi trestov a iných opatrení už dlhšie časové obdobie najintenzívnejší zásah do práv a slobôd človeka v právnych poriadkoch Slovenskej a Českej republiky. Názory na jeho prípustnosť a ústavnosť nie sú však ani v súčasnosti jednotné, rovnako ako je tomu v prípade otázky podmienečného prepustenia z tohto trestu. Predkladaný článok prináša krátku analýzu právnej úpravy podmienečného prepustenia z trestu odňatia slobody na doživotie v Spolkovej republike Nemecko, ktorá vykazuje určité odlišnosti v porovnaní s právnou úpravou Slovenskej a Českej republiky a v závere ich v krátkosti zhrnie.

Bibliografická citace

LEFLEROVÁ, Lucia. Podmienečné prepustenie z trestu odňatia slobody na doživotie. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 2, s. 154-158. [cit. 2020-12-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5582

Plný Text: