Polské stabilizující výdajové pravidlo jako inspirace pro českého zákonodárce

Ewa Lotko, Michal Kozieł

Abstrakt

Veřejné zadlužování je tématem, které je stále na pořadu dne. Členské státy Evropské unie postupně zavádí fiskální pravidla do svých právních řádů, případně je korigují v souvislosti s dosavadními zkušenostmi a poznatky. Zajímavé řešení zvolili zákonodárci v Polsku, kdy zavedli namísto stávajících výdajového pravidla tzv. stabilizující výdajové pravidlo, které by mělo lépe reagovat na ekonomické výkyvy. První část tohoto článku se věnuje vymezení fiskálních pravidel s důrazem na výdajové pravidlo. Stěžejní část je zaměřena na analýzu stabilizujícího výdajového pravidla v Polsku, ze které jsou následně vyvozeny závěry a hodnocení.

Bibliografická citace

LOTKO, Ewa a Michal KOZIEŁ. Polské stabilizující výdajové pravidlo jako inspirace pro českého zákonodárce. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2016, č. 2, s. 163-173. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5431

Klíčová slova

stabilizující výdajové pravidlo; fiskální pravidla; Polsko; veřejné zadlužení; Evropská unie.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

LUECHINGER, Simon; SCHALTEGGER, Christoph A. Fiscal rules, budget deficits and budget projections. International Tax and Public Finance. October 2013, v. 20, iss. 5, p. 799. ISSN 0927-5940.

BOCÁK, Petr; DÓZSA, Martin. Fiskální pravidlo diskuzní materiál pro jednání NERV. Vlada.cz [online]. Vláda České republiky [cit. 1.9.2015].

Antoš in: ANTOŠ, Marek. Finanční ústava: raději maják než stěžeň! Právník: teoretický časopis pro otázky státu a práva. 2015, roč. 154, č. 1, s. 31-40. ISSN 0231-6625.

BENDE-SZABÓ, Gábor. The Role and the Recent Trends of Fiscal Rules in Hungary. In: RUŚKOWSKI, Eugeniusz a kol. Annual and Long Term Public Finances in Central and Eastern European Countries. Białystok: Temida 2, 2013, s. 75-84. ISBN 9788362813339.

AYUSO-I-CASALS, Joaqium. Policy instruments for sound fiscal policies: fiscal rules and institutions. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009, s. 8 a násl. ISBN 978-9-279-09310-4.

MARKOVÁ, Hana. Budgetary Responsibility. In: Dny práva – 2010 – Days of Law: the Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 696. ISBN 978-80-210-5305-2.

MARCHEWKA-BARTKOWIAK, Kamilla. Reguły fiskalne. Analizy: Biuro Analiz Sejmowych. 2010, č. 7, s. 3. ISSN 1899-1114. Dále také KOPITS, George; SYMANSKY, Steven A. Fiscal Policy Rules. Occasional Paper No. 162. 1998, 45 s. ISBN 1-55775-691-0.

MELECKÝ, Aleš; MACHÁČEK, Martin. The Role of National and Supranational Fiscal Rules – International Evidence and Situation in the Czech Republic. Journal of Appliet Economic Sciences. 2010, vol. 5, iss. 4, p. 376. ISSN 1843-6110.

MARCHEWKA-BARTKOWIAK, Kamilla. Reguły fiskalne. Analizy: Biuro Analiz Sejmowych. 2010, č. 7, s. 5. ISSN 1899-1114.

MISIĄG, Wojciech. Ustawa o finansach publicznych. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck, 2015, s. 401. ISBN 978-83-255-6281-6.

RUŚKOWSKI, Eugeniusz; SALACHNA, Joanna M. Finanse publiczne 2014. Komentarz praktyczny (z suplementem elektronicznym). Gdańsk: ODDK, 2014, s. 514-515. ISBN 978-83-7804-193-1.

MARCHEWKA-BARTKOWIAK, Kamilla. Reguły fiskalne. Analizy: Biuro Analiz Sejmowych. 2010, č. 7, s. 5. ISSN 1899-1114.

https://doi.org/10.5817/CPVP2016-2-4