Ospravedlnění, nebo ontologie? Aneb proč je filosofování o pojmu lidských práv užitečné

Roč.29,č.4(2021)

Abstrakt
Text kriticky reaguje na článek Marka Káčera Načo sa trápiť s otázkou existencie ľudských práv? (ČPVP 4/2020). Argumentuji, že autorova snaha o vyhnutí se filosofickým kontroverzím spojeným s pojmem lidských práv narazí na stejný typ problémů, s nimiž se potýkají přístupy, jež chce pragmatickým obratem překonat. Nosným neshledávám ani justifikační opření pragmatismu o údajný celosvětový překrývající se konsenzus stran praxe lidských práv. Poukazem na neúplnost právně-centralistického pohledu na lidská práva a zdůrazněním jejich sociálně-morálního podhoubí pak zpochybňuji i související tezi, že jako lidstvo jsme se pro lidská práva díky jejich všeobecné užitečnosti již „rozhodli“, a tudíž není více důvod hledat jejich hlubší ospravedlnění.


Klíčová slova:
Lidská práva; pragmatismu; překrývající se konsenzus; normativní ospravedlnění; právní centralismus.

Stránky:
813–823
Reference

BAROŠ, Jiří a Pavel DUFEK. Lidská práva: základní pojmosloví. In: DUFEK, Pavel, Hubert SMEKAL a kol. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

BARRETT, Jacob a Gerald GAUS. Laws, Norms, and Public Justification: The Limits of Law as an Instrument of Reform. In: KUMM, Mattias, Silje LANGVATN a Wojciech SADURSKI (eds.). Public Reason and Courts. Cambridge: Cambridge University Press, 2020, s. 201–228. DOI https://doi.org/10.1017/9781108766579.009

BICCHIERI, Cristina. The Grammar of Society: The Nature and Dynamics of Social Norms. Cambridge: Cambridge UP, 2005. DOI https://doi.org/10.1017/CBO9780511616037

BICCHIERI, Cristina. Norms in the Wild: How to Diagnose, Measure, and Change Social Norms. New York: Oxford UP, 2016. DOI https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190622046.001.0001

BOETTCHER, James. What Is Reasonableness? Philosophy & Social Criticism, 2004, roč. 30, č. 5–6, s. 597–621. DOI https://doi.org/10.1177/0191453704045756

COPP, David. The Idea of a Legitimate State. Philosophy & Public Affairs, 1999, roč. 28, č. 1. DOI https://doi.org/10.1111/j.1088-4963.1999.00003.x

CRUFT, Rowan, Matthew S. LIAO a Massimo RENZO. The Philosophical Foundations of Human Rights: An Overview. In: CRUFT, Rowan, Matthew S. LIAO a Massimo RENZO (eds.). Philosophical Foundations of Human Rights. Oxford: Oxford UP, 2015, s. 1–41. DOI https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199688623.003.0001

DONNELLY, Jack. The Relative Universality of Human Rights. Human Rights Quarterly, 2007, roč. 29, č. 2, s. 281–306. DOI https://doi.org/10.1353/hrq.2007.0016

DONNELLY, Jack. Universal Human Rights in Theory and Practice. 3. vyd. Ithaca: Cornell UP, 2013. DOI https://doi.org/10.7591/9780801467493

DUFEK, Pavel. Lidská práva, ideologie a veřejné ospravedlnění. Právník, 2018, roč. 157, č. 1, s. 50–70.

DUFEK, Pavel. Normativita, fakticita a liberální projekt lidských práv: k možnostem morálního univerzalizmu. In: AGHA, Petr (ed.). Lidská práva v mezikulturních perspektivách. Praha: Academia, 2018.

ESTLUND, David. Democratic Authority: A Philosophical Farmework. Princeton: Princeton UP, 2008. DOI https://doi.org/10.1515/9781400831548

FLORIAN, Oldřich. Proč pouze lidská? Potíže s univerzalitou lidských práv. Právník, 2018, roč. 157, č. 11, s. 956–969.

GLENDON, Mary Ann. A World Made New: Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights. New York: Random House, 2001.

HAPLA, Martin. Lidská práva bez metafyziky: legitimita v (post)moderní době. Brno: Masarykova univerzita.

HAPLA, Martin. Lidská práva. In: SOBEK, Tomáš, Martin HAPLA a kol. Filosofie práva. Brno: Nugis Finem Publishing, 2020.

CHARVET, John a Elisa KACZYNSKA-NAY. The Liberal Project and Human Rights. Cambridge: Cambridge UP, 2008.

JONES, Peter. Groups and Human Rights. In: HOLDER, Cindy a David REIDY. Human Rights: The Hard Questions. Cambridge: Cambridge UP, 2013, s. 100–114. DOI https://doi.org/10.1017/CBO9780511758553.008

KÁČER, Marek. Načo sa trápiť s otázkou existencie ľudských práv? Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Právnická fakulta MU, 2020, roč. 28, č. 4, s. 547–564, s. 558. DOI https://doi.org/10.5817/CPVP2020-4-1. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/13725

NELSON, William. Human Rights and Human Obligations. In: PENNOCK, Roland J. a John W. CHAPMAN (eds.). NOMOS XXIII: Human Rights. New York NYU Press, 1983, s. 281–296.

RAWLS, John. Reply to Habermas. The Journal of Philosophy, 1995, roč. 98, č. 3, s. 132–180. DOI https://doi.org/10.5840/jphil199592336

SHUE, Henry. Basic rights: subsistence, affluence, and U.S. foreign policy. 2. vyd. Princeton: Princeton UP, 1996. DOI https://doi.org/10.1515/9780691200835

SOBEK, Tomáš. Problém legitimní autority I. Právník, 2013, roč. 152, č. 6, s. 537–661.

ŠEJVL, Michal. Lidská práva jako subjektivní práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2017.

WENDT, Fabian. Compromise, Peace and Public Justification: Political Morality Beyond Justice. Palgrave Macmillan, 2016. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-28877-2

Metriky

192

Views

124

PDF views